Indeks:Neo - Liczebniki

Podstawowe liczebniki w języku neo:

liczebnik
liczba główny porządkowy
0 zero zeroa
1 un una
2 du dua
3 tre trea
4 qar qara
5 qin qina
6 sit sita
7 sep sepa
8 ot ota
9 non nona
10 is isa