Indeks:Muzyka (dźwięki)

Przyporządkowanie nazw dźwięków na klawiaturze

  włoski francuski angielski niemiecki
   
do ut C C
do diesis ut dièse C-sharp Cis
  re bemolle ré bémol D-flat Des
re D D
re diesis rè dièse D-sharp Dis
  mi bemolle mi bémol E-flat Es
mi mi E E
 
  mi diesis mi dièse E-sharp Eis
fa fa F F
fa diesis fa dièse F-sharp Fis
  sol bemolle sol bémol G-flat Ges
sol sol G G
sol diesis sol dièse G-sharp Gis
  la bemolle la bémol A-flat As
la la A A
la diesis la dièse A-sharp Ais
  si bemolle si bémol B-flat B
si si B H
do bemolle ut bémol C-flat Ces

ŹródłoEdytuj

  • Danuta Gwizdalanka, Słowniczek oznaczeń i skrótów muzycznych, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2002, ISBN 978 83 224 0551 2.