Indeks:Koreański - Liczebniki

Podstawowe liczebniki w języku koreańskim (한국어 hangugeo).

liczebnik - 숫자
liczba pochodzenia koreańskiego pochodzenia chińskiego
0 ()
1 하나 ()[1]
()
2 ()[1] ()
3 ()[1] ()
4 ()[1] ()
5 다섯 ()
6 여섯 / ()
7 일곱 ()
8 여덟 ()
9 아홉 ()
10 ()
11 열하나 십일 (十一)
12 열둘 십이 (十二)
13 열셋 십삼 (十三)
14 열넷 십사 (十四)
15 열다섯 십오 (十五)
16 열여섯 십육 (十六)
17 열일곱 십칠 (十七)
18 열여덟 십팔 (十八)
19 열아홉 십구 (十九)
20 스물 (스무)[1] ()
30 서른 ()
40 마흔 ()
50 ()
60 예순 육십 ()
70 일흔 ()
80 여든 ()
90 아흔 ()
100 ()
1000 ()
10 000 ()
100 000 십만 (十萬)
1 000 000 백만 (百萬)
10 000 000 천만 (千萬)
100 000 000 ()
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Niektóre koreańskie liczebniki rodzime w zdaniach przyjmują formę określającą: , , , , 스무, tak więc jedno jabłko to 사과 .

Użycie liczb koreańskich edytuj

Używamy ich podając:

Użycie liczb pochodzenia chińskiego edytuj

Używamy ich podając: