Indeks:Kaszubski - Kraje Europy

Kraje Europy w języku kaszubskim (kaszëbsczi)kraje Europy

polski a-z → . kaszubski →
Albania ż i   Albańskô
Andora ż i   Andorra
Austria ż i   Aùstrëjackô
Belgia ż i   Belgijskô
Białoruś ż i   Biôłorëskô
Bośnia i Hercegowina ż i   Bòsnijô ë Hercegòwina
Bułgaria ż i   Bùlgarskô
Chorwacja ż i   Chòrwackô
Cypr m i   Cyper
Czarnogóra ż i  
Czechy lm i   Czeskô
Dania ż i   Dëńskô
Estonia ż i   Estóńskô
Finlandia ż i   Fińskô
Francja ż i   Francëjô
Grecja ż i   Greckô
Hiszpania ż i   Szpańskô
Holandia ż i   Néderlandzkô
Irlandia ż i   Irlandëjô
Islandia ż i   Islandëjô
Liechtenstein m i   Lichtenstein
Litwa ż i   Lëtewskô
Luksemburg m i   Luksembùrskô
Łotwa ż i   Łotewskô
Macedonia ż i,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ż i
  Macedońskô, Bëta Jugòsłowiańskô Repùblika Macedonji
Malta ż i   Malta
Mołdawia ż i   Mòłdawskô
Monako n i   Mònakò
Niemcy lm i   Miemieckô
Norwegia ż i   Norweskô
Polska ż i   Pòlskô
Portugalia ż i   Pòrtugalskô
Rosja ż i   Ruskô
Rumunia ż i   Rumùńskô
San Marino n i   San Marino
Serbia ż i  
Słowacja ż i   Słowackô
Słowenia ż i   Sloweńskô
Szwajcaria ż i   Szwajcarskô
Szwecja ż i   Szwedzkô
Turcja ż i   Tëreckô
Ukraina ż i   Ùkrajina
Watykan m i   Watikan
Węgry lm i   Madżarskô
Wielka Brytania ż i   Wiôlgô Britanijô
Włochy lm i   Italskô

europejskie terytoria zamorskie i zależne oraz kraje Zjednoczonego Królestwa

polski a-z → . kaszubski →
Anglia ż i   Anielskô, Anglëjô
Azory lm i   Azorë
Gibraltar m   Giblartar
Irlandia Północna ż i   Nordowô Irlandëjô
Jan Mayen  
Madera i   Madéra
Svalbard m  
Szkocja ż i   Szkòckô, Szotlandzkô
Walia ż i   Walijô
Wyspa Bouveta ż  
Wyspa Man ż i  
Wyspa Piotra I ż  
Wyspy Alandzkie lm i  
Wyspy Kanaryjskie lm i   Kanarijné Òstrowë
Wyspy Normandzkie lm i
Wyspy Owcze lm i   Òwczé Òstrowë
Ziemia Królowej Maud ż  

kraje o niejasnym statusie

polski a-z → . kaszubski →
Abchazja ż i  
Cypr Północny m   Tëreckô Repùblika Nordowégò Cyperu
Kosowo i  
Naddniestrze n i  
Osetia Południowa ż i  


historyczne państwa Europy istniejące w XX w.

polski a-z → . kaszubski →
Berlin Zachodni m i  
Czechosłowacja ż i   Czechosłowacëjô, Czechosłowackô
Jugosławia ż i   Jugòsławijô
Niemiecka Republika Demokratyczna ż i   Miemieckô Demòkratnô Repùblika
Serbia i Czarnogóra ż i   Serbskô ë Czôrnô Góra
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m i   Zrzesz Socjalistnych Sowiecczich Repùblik


ważniejsze organizacje międzynarodowe

polski a-z → . kaszubski →
Unia Europejska ż i   Eùropejskô Ùnijô
Organizacja Narodów Zjednoczonych ż i  
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ż i  
Wspólnota Niepodległych Państw ż i