Indeks:Język nowogrecki - podobne wyrazy o różnym akcencie

Podobnie brzmiące wyrazy o różnym akcencieEdytuj

W języku nowogreckim ważny jest akcent wyrazu. Jego niewłaściwe umieszczenie może zmienić znaczenie słowa.

Αθήνα Ateny (nazwa miasta) ale Αθηνά Atena (imię żeńskie)
κάνω robię ale κανό kajak
γέρος stary ale γερός zdrowy
πότε kiedy ale ποτέ nigdy
ταξί taksówka ale τάξη klasa
πανό transparent, baner ale πάνω na górze
σχολείο szkoła ale σχόλιο komentarz
τζαμί meczet ale τζάμι szyba
χασίς haszysz ale χάσεις stracisz (ty)
Χριστός Chrystus ale Χρίστος Krzysztof
γράφει pisze (on) ale γραφή pismo
πόδια nogi ale ποδιά fartuch
ώμος ramię, bark ale ωμός surowy, nieugotowany
μετρό oraz μετρώ metro oraz mierzyć ale μέτρο metr, miara
μετάξι jedwab ale μεταξύ pomiędzy
πεινώ jestem głodny ale πίνω piję
παπάς pop, ksiądz ale πάπας papież
πειθώ namawianie, perswazja ale πείθω przekonuję, namawiam
φτηνό tanie ale φτύνω pluję
καλός dobry ale κάλος odcisk
καλός dobry ale κάλλος piękno
νομός okręg ale νόμος ustawa
χορός taniec ale χώρος przestrzeń
πόλη miasto ale πολύ dużo
μήλο jabłko ale μιλώ mówię
τώρα teraz ale Τορά Tora
φιλώ całuję ale φύλο płeć
φιλώ całuję ale φύλλο liść
μπαταρία bateria ale μπαταριά salwa
όμως jednak, ale ale ωμός surowy, nieugotowany
άμεσος bezpośredni ale αμέσως natychmiast
πολίτης obywatel ale πωλητής sprzedawca
ίδιος sam, ten sam ale ιδίως zwłaszcza
ζητώ szukać, prosić ale ζήτω niech żyje
ώμος ramię, bark ale ωμός surowy, nieugotowany
όρος n góra ale ορός surowica, serum, ropa
όρος m termin, warunek ale ορός surowica, serum, ropa