Indeks:Hiszpański - Pożarnictwo

Ogólne edytuj


PożarIncendio edytuj


polski a-z . hiszpański


faza rozwoju pożaru
czoło fali podmuchu
czoło płomienia
burza ogniowa
przeciwogień
dynamika pożaru
lokalizacja pożaru
tył pożaru
teren pożaru
strefa pożarowa
strefa zadymienia
strefa konwekcji
strefa spalania
strefa oddziaływania cieplnego
pożoga
skrzydło pożaru
przestrzenny model rozwoju pożaru
pożar średni
pożar zewnętrzny
pożar wewnętrzny ukryty
pożar wewnętrzny otwarty
pożar wewnętrzny
pożar pomieszczenia
pożar przestrzenny
pożar mały incendio pequeño
pożar podpowierzchniowy
pożar bardzo duży gran incendio
pożar katastrofalny incendio catastrófico
pożar duży incendio grande
pożar blokowy
pożar incendio
obciążenie ogniowe
powierzchnia pożaru
pogorzelisko
pożaru
ognisko pożaru
oględziny terenu pożaru
modelowanie pożaru
obwód terenu pożaru
obwód pożaru
linowa prędkość rozprzestrzeniania się płomienia
liniowa szybkość spalania
klasa pożaru
front pożaru
kierunek rozwoju pożaru


Infrastruktura budowlana edytuj


polski a-z . hiszpański


azbest   asbesto, amianto
biegi
budowla  
budynek   edificio
budynek niski
budynek użyteczności publicznej
budynek wysoki
budynek wysokościowy  
budynek zamieszkania zbiorowego  
budynek średniowysoki
ciąg kominowy  
element budynku
eternit  
hydrant   boca de incendios, boca de riego
hydrant wewnętrzny
hydrant zewnętrzny
hydroelewator
izolacyjność cieplna elementów konstrukcji
klimatyzacja
komora dymowa
komora jonizacyjna
komora pianowa
komora rozgorzeniowa
kondygnacja  
konstrukcja
konstrukcja budowlana
konstrukcja stalowa
konstrukcja wsporna
kubatura budynku
legar  
obiekty użyteczności publicznej
odporność pożarowa budynku
piwnica   sótano
przegroda wentylacyjna
przewody w sieci wodociągowej
przewód tranzytowy
sieć trakcyjna
sieć wodociągowa
stan graniczny nośności ogniowej elementu budynku
strop  
strop przeciwpożarowy
stropodach
suchy pion  
zraszacz


Umundurowanie edytuj


polski a-z . hiszpański
gabardyna
gala
galon galón
sznury galowe
ubiór służbowy


Stopnie służbowe edytuj


polski a-z . hiszpański
strażak   bombero
starszy strażak  
sekcyjny   primer grado del cuerpo de suboficiales
starszy sekcyjny   segundo grado del cuerpo de suboficiales
młodszy ogniomistrz   tercer grado del cuerpo de suboficiales
ogniomistrz   cuarto grado del cuerpo de suboficiales
starszy ogniomistrz   quinto grado del cuerpo de suboficiales
młodszy aspirant  
aspirant  
starszy aspirant  
aspirant sztabowy  
młodszy kapitan   primer grado del cuerpo de oficiales
kapitan   segundo grado del cuerpo de oficiales
starszy kapitan   tercer grado del cuerpo de oficiales
młodszy brygadier   cuarto grado del cuerpo de oficiales
brygadier   quinto grado del cuerpo de oficiales
starszy brygadier   sexto grado del cuerpo de oficiales
nadbrygadier   el séptimo grado del cuerpo de oficiales
generał brygadier   octavo grado del cuerpo de oficiales

Funkcje edytuj


polski a-z . hiszpański
kierowca conductor
komendant
dowódca
dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej
dowódca akcji ratowniczo-gaśniczej
dowódca kompanii
dowódca odcinka bojowego
dowódca sekcji
dyspozytor
dyrektor
naczelnik
operator
operator sprzętu
podchorąży
ratownik
strażak bombero
zastępca komendanta


Sprzęt edytuj


polski a-z . hiszpański


agregat pianotwórczy
aparat do określania zawartości CO
aparat ochrony dróg oddechowych
aparat oddechowy
aspirator
autopompa
bocznica drabiny
bomba kalorymetryczna
bosak
ciśnienie próbne
ciśnienie robocze
cysterna
czujka dymu
czujka pożarowa
czujka płomieni
deska ortopedyczna
digestorium
dmuchawa
dozownik środka pianotwórczego
dozymetr
drabina d10w
drabina hakowa
drabina mechaniczna
drabina nasadkowa
drabina przenośna
drabina przystawna lekka
drabina słupkowa
dyfuzor
działko wodno-pianowe
ejektor
ekshaustor
eksplozymetr
ekstraktor
gaśnica extintor
rodzaje gaśnic
gaśnica halonowa
gaśnica pianowa
gaśnica proszkowa
gaśnica śniegowa
gaśnica wodna ze środkiem zwilżającym
głowica mgłowa
hooligan
hydronetka
inopur
karabinek
kausza
klapa dymowa
klin
klucz hydrantowy
koc gaśniczy
kolektor
kolektor do przepompowywania
konfuzor
korpus pompy
kołowrót ratowniczy
kurek główny
kurtyna dymowa
kurtyna wodna
lanca gaśnicza
laryngofon micrófono de garganta, laringófono
latarka
lina nośna
linia gaśnicza
linia główna
linia ssawna
linia zasilająca
magistrala
manowakuometr
mostek przejazdowy
motopompa motobomba
motopompa pływająca
młot martillo
najaśnica
nasada
nożyce
nożyce do cięcia prętów
nożyce hydrauliczne
oplot węża pożarniczego
piła poprzeczna
piła tarczowa
podnośnik
podnośnik hydrauliczny
podpinka do węży
podręczny sprzęt gaśniczy
poduszka pneumatyczna
pompa bomba
pompa beczkowa
pompa przelewowa
pompa wysokociśnieniowa
pompownia
pompownia przeciwpożarowa
posocznica
powierzchniomierz Blaine'a
przewody jezdne
przewody magist
przewody rozdzielcze
przełącznik
przyłbica
próżniomierz
prądownica
prądownica uniwersalna
prądownica pianowa
prądownica wodna
półłącznik
pływak
pływak do smoka ssawnego
rabbit tool
reduktor ciśnienia
rozdzielacz
rozpieracz
rozpieracz kolumnowy
rzutka ratownicza
ręczna pompa membranowa
sanie lodowe
separator oleju
siodełko wężowe
sito kominowe
smok ssawny
smok ssawny prosty
sorbent
spalarki
sprzęt pianotwórczy
sprzęt burzący
sprzęt ewakuacji interwencyjnej
sprzęt ewakuacji prewencyjnej
sprzęt nurkowy
sprzęt ratowniczy
stojak hydrantowy
strumienica
super pass
tlenomierz
toksymetr
topór
topór ciężki
turbopompa
tłokowa pompa próżniowa
tłumica
urządzenia dławiące przepływ
uszczelka
wąż
odcinek węża
łącznik węża
łączenie odcinków węży
linia wężowa
rozwijanie linii wężowej
Pojazdy edytuj


polski a-z . hiszpański
drabina samochodowa (SD)
pojazd pożarniczy
samochód cysterna wodna
samochód gaśniczy
samochód gaśniczy bojowy ciężki z autopompą (GCBA)
samochód gaśniczy bojowy z autopompą (GBA)
samochód ratownictwa chemicznego (SRChem)
samochód ratownictwa technicznego (SRT)
samochód specjalny
samochód specjalny dowodzenia i łączności (SDŁ)
samochód specjalny operacyjny (Sop)
samochód specjalny proszkowy
lotniskowy samochód gaśniczy
poduszkowiec aerodeslizador
przyczepa z agregatem pompowym
łódź ratunkowa
autobus
samochód wężowyRatownictwo medyczne edytuj


polski a-z . hiszpański
worek samorozprężalny
rękoczyn sellicka
rękoczyn heimlicha
reanimacja reanimación
aparat do płukania oka
materac podciśnieniowy


aspivenin
bandaż   vendaje
chwyt strażacki
kołnierz ortopedyczny
krwiak hematoma
krwotok hemorragia
niedrożność dróg oddechowych
stan nieprzytomności
nosze  
omdlenie
oparzenie
padaczka epilepsia
panika pánico
rana herida
repelencja
resustytacja
skala AVPU
stabilizator
stabilność termiczna estabilidad térmica
stłuczenie
butla tlenowa z reduktorem
defibrylator AED desfibrilador
folia izotermiczna
kamizelka typu KED
kapnometr
maska krtaniowa
młotek i nóż do cięcia pasów
nosze podbierakowe
nożyczki ratownicze
opaska uciskowa
opatrunek Ashermana
opatrunki hydrożelowe
pulsoksymetr
respirator transportowy
rurka ustno-gardłowa
ssak ręczny
szyny typu kramer


Fizykochemia i termodynamika edytuj


polski a-z . hiszpański
absorpcja absorción
fala uderzeniowa
sedymentacja
argonit
aberracja chromatyczna aberración cromática
aberracja sferyczna aberración esférica
absorbancja
adhezja
astygmatyzm astigmatismo
azot nitrógeno
bezwładność cieplna
bezwładność cieplna materiału
bilans cieplny
bilans wodny
biodegradacja
bleve
bodziec termiczny
cecha pożarowa
ciało stałe podatne na łatwe zapalenie
ciało szare
ciało zabarwione
ciecze polarne
ciepło gazyfikacji
ciepło parowania
ciepło spalania
deflagracja deflagración
detonacja   detonación
dolna granica wybuchowości
dwutlenek węgla
dym humo


dyspersja dispersión
dyspersyjność piany
dysypacja
efekt gibbsa
egzergia exergía
eksplozja explosión
emulgacja
emulgowanie
emulsja
energia zwrócona
etapty reakcji łańcuchowej
fukacz
gaz gas
gaz doskonały gas ideal
gaz półdoskonały
geometryczna wysokość ssania
gramoatom
granice wybuchowości
górna granica wybuchowości
gęstość obciążenia ogniowego
gęstość względna
głębokość działania gaśnicze
halony
hazchem-code
hermetyzacja
higroskopijność
hydratacja
implozja implosión
impregnacja
impregnat
indykator
inertowanie atmosfery
infiltracja
inhibitor inhibidor
inhibitor tlenia
intensywność wymiany gazowej
intubacja dotchawicza
iperyt
iskra
iskra bierna
iskra czynna
iskra elektryczna
iskra mechaniczna
iskra zapłonowa
iskrowność
iskrzenie
kaloryczność
kanał plateau
katastrofa ekologiczna catástrofe ecológica
kawitacja
klasyfikacja palności
klingeryt
koalescencja
koalesencja
kohezja
kolumna konwekcyjna ognia
kondukcja
konwekcja
konwekcja cieplna
kroplenie
krytyczne stężenie micelarne
kula ognista
kąt graniczny
lekka woda
lepkość
masowa szybkość spalania
materiał niepalny material ininflamable
materiał palny material inflamable
materiał promieniotwórczy
materiał wybuchowy
materiały niebezpieczne pożarowo
materiały promieniotwórcze
materiały pędne
materiały wybuchowe węglowe
metoda crossa
metoda cyrkulacyjna
metoda dedukcyjna
metoda indukcyjna
metody analizy
micele
mieszanina wybuchowa
miesznina parowo-powietrzna
moc pożaru
nadzwyczajne zagrożenie środowiska
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe
najwyższe dopuszczalne stężenie progowe
napalm napalm
napięcie krokowe
napięcie powierzchniowe
napęd hydrauliczny
napęd pneumatyczny
natrysk emulsyjny
neutralizacja neutralización
objętość molowa
odgromnik
odiskiernik
odparowanie
odporność na zbrylanie
odporność ogniowa
odpowiednie warunki ewakuacji
ogień fuego
ognie lotne
ognie żgące
ogniotrwałość
osłona ognioszczelna
palic się arder
paliwo combustible
para wodna vapor de agua
para wodna nasycona
parametry pożaru
parcie hydrostatyczne
podciśnienie
pojemność cieplna
pole temperatur
polimer polímero
popiół ceniza
porywanie i przetłaczanie
powierzchnia hydrofilowa
powierzchnia hydrofobowa
powierzhnia ekwipotencjalna
prawa keplera
prawo niezmienności pierwiastków
prawo rozpadu promieniotwórczego
prawo zachowania masy
promieniowanie rentgenowskie
prominiotwórczość naturalna radiactividad natural
promotor tlenia
prężność par
punkt kraffta
punkt zmętniania
punkt inwersji
pył
płomień
reakcja chemiczna reacción química
reguła rebindera
reguła traubego
retardant retardante
retardanty retardantes


rozgorzenie
rozlewy olejowe
rozprzestrzenianie ognia
rozprzestrzenianie się pożaru
rozprężenie
rozpuszczalnik
rozpuszczalność
rozrzut spawalniczy
roztwór
roztwór nasycony
roztwór nienasycony
rozwój pożaru
rurka pitota
rurki wskaźnikowe
równanie chemiczne
samozapalenie
samozapłon
solubilizacja
solwatacja jonów
sorpcja oleju
spalanie
spalanie bezpłomieniowe
spalanie całkowite
spalanie detonacyjne
spalanie dyfuzyjne
spalanie kinetyczne
spalanie niecałkowite
spalanie o przebiegu detonacyjnym
spalanie płomieniowe
spalanie turbulentne
spalenizna
sproszkowany grafit
stan skupienia
stopień utleniania
strumień cieplny
stężenie
substancja niebezpieczna
symulator pożarowy
synereza
sztuczne izotopy
szybkość spalania
szybkość wydzielania się ciepła
temperatura krytyczna temperatura crítica
temperatura pożaru
temperatura płomienia
temperatura samozaplonu
temperatura samozapłonu
temperatura tlenia
temperatura zapalenia
temperatura zapalenie warstwy pyłu
temperatura zapłonu
temperatura zapłonu trwałego
termostabilność
tlenek węgla
tlenie
toksyczność
trójkąt spalania
turbulencja
tworzywo syntetyczne
tąpanie
uderzenie hydrauliczne
uderzenie nieproste
uderzenie proste
uklad heterogeniczny
uklad homogeniczny
uklady makroskopowe
układ dyspersyjny
układy koloidalne
utleniacz
utlenianie


Łączność edytuj


polski a-z . hiszpański
cisza radiowa
radiotelefon nasobny
dane radiowe
dupleks
kanał radiowy
kanał łączności
kierunek radiowy
kryptonim
kryptonim alarmowy
kryptonim okólnikowy
kryptonim współdziałania
nadajnik radiowy
nasłuch
pasmo częstoliwości
potwierdzenie zwrotne
rodzaje kryptonimów
rodzaje łączności
selektywne wywołanie
sieć radiowa
simpleks
system łączności konwencjonalny
system łączności trankingowy
tablica kryptonimów
tranking

Uzbrojenie osobiste edytuj

Przeniesione do "sprzet ochrony osobistej" (poprawniejsza nazwa)Organizacja edytuj


polski a-z . hiszpański


Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP)


Komenda Główna Straży Pożarnej (KGPSP)
Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy (KSRG)
Ochotnicza Straż Pożarna (OSP)
Państwowa Straż Pożarna (PSP)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej (SGSP)


kompania
grupa poszukiwawczo-ratownicza
garaż samochodowy
załoga
brygada
batalion
komenda


bezpieczeństwo i higiena pracy
ceremoniał pożarniczy
członek psp
droga służbowa
dyrektywa
elew
formy oddawania honorów
jednostka ratowniczo-gaśnicza
jednostka taktyczna
kary dyscyplinarne
kary w psp
kgsp
kontrola bezpieczeństwa
koordynator akcji


kwatermistrzostwo
meldunek
należności wypłacane podchorążym
odwód operacyjny
odwód taktyczny
oficer operacyjny
organizacja działań ratowniczych
organizacja psp
pismo służbowe
pluton
pluton chemiczny
prawa i obowiązki strażaka
promocja oficerska
przełożony
rota
rejon operacyjny
sekcja
seveso
stałe urządzenia gaśnicze
straż
strażnica
syndet
szkoła aspirantów
sztab akcji ratowniczej
tradycje pożarnicze
ugrupowanie bojowe
urlopy dla podchorążych
ustawaŚrodki gaśnicze edytuj


polski a-z . hiszpański


adsorbent
aerozol aerosol
aktywność powierzchniowa
ator pianowy
dolomit  
gazy gaśnicze
inergen
liczba spienienia
miara dyspersyjności piany
miara zdolności pianotwórczej
niestabilność pian
piana espuma
piana ciężka
piana gaśnicza
piana lekka
piana średnia
pre-mix
proszek gaśniczy


próba wodna


test rossa-milesa


Ochrona przeciwpożarowa edytuj


polski a-z . hiszpański
deklaracja właściwości użytkowych
świadectwo dopuszczenia
przeciwpożarowy zbiornik wodny
czujka dymu liniowa
czujka dymu jonizacyjna
czujka dymu optyczna
czujka dymu detector de humo
czujka pożarowa
czujka płomienia
główny wyłącznik prądu
drzwi przeciwpożarowe
przeciwpożarowy wyłącznik prądu
bezpieczeństwo pożarowe
bezpieczeństwo pożarowe budynku
bezpieczeństwo pożarowe konstrukcji
bezpieczeństwo pożarowe
centrala sygnalizacji pożaru


droga ewakuacyjna
klapa dymowa


klasa odporności ogniowej


klasa odporności pożarowej


klapa przeciwpożarowa
ściana oddzielenia pożarowego
strefa pożarowa


generator dymu generador de humo


linia dozorowa
plany ratownicze
instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
impregnacja
ręczny ostrzegacz pożarowy
środki ognioochronne
stężenie inertujące
system rozgłaszania alarmowego
system sterowania oddymianiem
system wodociągowy
szczelność ogniowa
szczelność pożarowa
tryskacz
zraszaczDziałania operacyjne edytuj


polski a-z . hiszpański


asekuracja
aeracja
akcja ratownicza
odkrywka
alarm bojowy
alarm fałszywy falsa alarma
alarm fałszywy w dobrej wierze
alarmować
analiza danych
analiza ilościowa
analiza widmowa
atak
ciągłość dowodzenia
ciągłość rozpoznania
czas dojazdu
czas gaszenia pożaru
czas lokalizacji pożaru
dekontaminacja
dekontaminacja wstępna
dekontaminacja właściwa
dezaktywacja
dogaszanie pożaru
dowożenie wody
dyslokacja
dyspergowanie
dysponowanie sił i środków
działania gaśnicze
działania ratownicze
działania skoncentrowane
działania wewnętrzne
działania zewnętrzne
efektywność działania
ewakuacja  
ewakuacja mienia systemem brygadowym
ewakuacja mienia systemem potokowym
formy działań gaśniczych
forsowanie przejść
gasić apagar
gaszenie chemiczne
gaszenie fizyczne
gaszenie pożaru dynamiczne
gotowość bojowa
intensywność gaszenia
intensywność podawania wody
kalkulacja sił i środków
kategoria zagrożenia ludzi
kierowanie interwencyjne
kierowanie strategiczne
kierowanie taktyczne
likwidacja pożaru


linia gaśnicza
linia gaśnicza nawodniona
linia gaśnicza nienawodniona


lokalizacja
manewr gaśniczy
metoda poszukiwań polami
metoda wahadłowa
nadzór
natarcie
natarcie niebezpośrednie
niebezpieczeństwo pożarowe
niedopuścić do zapalenia
obrona
obrona bliższa
obrona dalsza


ocena możliwości
ocena sytuacji
ochrona
oddymianie grawitacyjne
oględziny terenu pożaru
opanowanie pożaru
oświetlenie ewakuacyjne
podstawowe działania gaśnicze
pole pracy/robocze/drabiny
powódź   inundación
pozycja ogniowa
pozycja wodna


pozycja wężowa
prąd gaśniczy
prąd kroplisty
prąd mgłowy
prąd wody
prąd w natarciu
prąd w obronie
prąd zwarty
proces podjęcia decyzji
przekantowanie węża
przepompowywanie  
przetłaczanie
przyjęcie zgłoszenia zdarzenia
pies ratowniczy  
punkt czerpania wody  
punkt poboru wody
ratownictwo
ratownictwo ludzi
ratownictwo techniczne  
ratownictwo wodne
reanimacja
rejon koncentracji
retencja
rozkaz
rozkaz bojowy
rozpoznanie
rozpoznanie bojem
rozpoznanie osobiste
rozpoznanie ogniowe
rozpoznanie ratownicze
rozpoznanie wodne
rozpoznanie wstępne
rozwinąć siły i środki


samoratowanie
siły i środki (SiS)
skład ekipy nurkowej
sposób ewakuacji
ssanie na sucho
stanowisko bojowe
stanowisko bojowe niższe
stanowisko bojowe ruchome
stanowisko bojowe równe
stanowisko bojowe stałe
stanowisko bojowe wewnętrzne
stanowisko bojowe wyższe
stanowisko bojowe zewnętrzne
stanowisko czerpania wody
stanowisko dowodzenia
stanowisko gaśnicze osłonięte
stanowisko gaśnicze
stanowisko gaśnicze odkryte
stanowisko kierowania
stanowisko rozdzielacza
stanowisko wodne
straty przepływu
strefa zagrożenia wybuchem
stężenie gaszące
szybkie natarcie
szyk frontalny
szyk okrążający
szyk oskrzydlający
szyk piętrowy
techniki przeszukiwania dna
miejsce akcji  
tłumić ogień
układ pracy pomp
uszczelnianie