Indeks:Francuski - Choroby i dolegliwości

francuski a-z polski a-z
acné ż trądzik
alcoolisme m alkoholizm
angine ż angina
anorexie ż anoreksja
asthme m astma
béribéri ż beri-beri
borréliose ż borelioza
botulisme m zatrucie jadem kiełbasianym
bronchite ż zapalenie oskrzeli
cancer m nowotwór
choléra m cholera
coqueluche ż krztusiec
dengue ż denga
diabète m cukrzyca
diphtérie ż błonica
eczéma ż wyprysk, egzema
fièvre typhoïde ż dur brzuszny
gangrène ż zgorzel
grippe ż grypa
hépatite ż zapalenie wątroby
hypertension artérielle ż nadciśnienie tętnicze
légionellose ż choroba legionistów
lèpre ż trąd
leucémie ż, leucose ż białaczka
maladie d'Alzheimer ż choroba Alzheimera
maladie de Parkinson ż choroba Parkinsona
méningite ż zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
mononucléose infectieuse ż mononukeloza zakaźna
oreillons m lm nagminne zapalenie przyusznic, świnka
peste ż dżuma
pian m malinica
pneumonie ż zapalenie płuc
pneumonie atypique ż SARS
poliomyélite ż choroba Heinego-Medina
rage ż wścieklizna
rhumatisme m reumatyzm
roséole ż rumień nagły
rougeole ż odra
rubéole ż różyczka
scarlatine ż płonica
scorbut m szkorbut
sida, SIDA m AIDS
syndrome de Down m, trisomie 21 ż zespół Downa
syphilis ż kiła
tétanos m tężec
varicelle ż ospa wietrzna
variole ż ospa prawdziwa
zona m półpasiec
cirrhose marskość wątroby