Indeks:Dolnołużycki - Liczebniki

Podstawowe liczebniki w języku dolnołużyckim
liczba liczebnik
główny porządkowy
osoby męskie pozostałe
0 nula nulowy
1 jaden prědny
2 dwa[1] dwě drugi
3 tśo tśi tśeśi
4 styrjo styri stwórty
5 pěśo pěś pěty
6 šesćo šesć šesty
7 sedymjo sedym sedymy
8 wósymjo wósym wósymy
9 źewjeśo źewjeś źewjety
10 źaseśo źaseś źasety
11 jadnasćo jadnasty
12 dwanasćo dwanasty
13 tśinasćo tśinasty
14 styrnasćo styrnasty
15 pěśnasćo pěśnasty
16 šesnasćo šesnasty
17 sedymnasćo sedymnasty
18 wósymnasćo wósymnasty
19 źewjeśnasćo źewjeśnasty
20 dwaźaśca dwaźasty
21 jadenadwaźaśca jadenadwaźasty
21 dwaadwaźaśca dwaadwaźasty
30 tśiźasća tśiźasty
40 styrźasća styrźasty
50 pěśźaset pěśźasety
60 šesćźaset šesćźasety
70 sedymźaset sedymźasety
80 wósymźaset wósymźasety
90 źewjeśźaset źewjeśźasety
100 sto, pot. hundert stoty, pot. hundertny
101 sto a jaden sto a prědny
200 dwěsćě dwěstoty
300 tśista tśistoty
400 styrista styristoty
500 pěśstow pěśstoty
600 šesćstow šesćstoty
700 sedymstow sedymstoty
800 wósymstow wósymstoty
900 źewjeśstow źewjeśstoty
1000 tysac, pot. towzynt tysacny, towzyntny
2000 dwa tysac, pot. dwa towzynt dwatysacny, dwatowzynty
1000000 milion
1000000000

W języku dolnołużyckim podobnie jak w niemieckim czyta się cyfrę jedności przed cyfrą dziesiątek:

35 = pěśatśiźasća

Licząc rzeczowniki, od liczby 5 stosuje się dopełniacz liczby mnogiej. Przy liczbie 2 stosuje się liczbę podwójną.

jadna ruka, dwě ruce, tśi/styri ruki, pěś/šesć/…/dwaadwaźasća rukow

Liczby w znaczeniu liczebników porządkowych zapisuje się z kropką:

5. = pěty

Liczebniki dla rzeczowników plurale tantumEdytuj

liczba liczebnik główny
1 jadne
2 dwóje
3 tšoje
4 stwóre
5, 6, itd. normalne liczebniki

Na przykład: „Tam stoju tšoje widły”.

Podawanie godzinEdytuj

Zobacz hasło zeger.

Podawanie datEdytuj

Czytanie lat jest bliższe językowi niemieckiemu niż polskiemu:

631 = šesćstowjadenatśiźasća
1975 = źewjeśnasćostowpěśasedymźaset

Przypisy

  1. używane ogólnie do rzeczowników rodzaju męskiego, a nie tylko rzeczowników ożywionych rodzaju męskiego