Indeks:Czeski - Kraje Europy

Kraje Europy w języku czeskim (čeština)


kraje Europy

polski a-z → . czeski →
Albania ż i   Albánie
Andora ż i   Andorra
Austria ż i   Rakousko
Belgia ż i   Belgie
Białoruś ż i   Bělorusko
Bośnia i Hercegowina ż i   Bosna a Hercegovina
Bułgaria ż i   Bulharsko
Chorwacja ż i   Chorvatsko
Cypr m i   Kypr
Czarnogóra ż i   Černá Hora
Czechy lm i   Česko
Dania ż i   Dánsko
Estonia ż i   Estonsko
Finlandia ż i   Finsko
Francja ż i   Francie
Grecja ż i   Řecko
Hiszpania ż i   Španělsko
Holandia ż i   Holandsko
Irlandia ż i   Irsko
Islandia ż i   Island
Liechtenstein m i   Lichtenštejnsko
Litwa ż i   Litva
Luksemburg m i   Lucembursko
Łotwa ż i   Lotyšsko
Macedonia ż i,
Była Jugosłowiańska Republika Macedonii ż i
  Makedonie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Malta ż i   Malta
Mołdawia ż i   Moldavsko
Monako n i   Monako
Niemcy lm i   Německo
Norwegia ż i   Norsko
Polska ż i   Polsko
Portugalia ż i   Portugalsko
Rosja ż i   Rusko
Rumunia ż i   Rumunsko
San Marino n i   San Marino
Serbia ż i   Srbsko
Słowacja ż i   Slovensko
Słowenia ż i   Slovinsko
Szwajcaria ż i   Švýcarsko
Szwecja ż i   Švédsko
Turcja ż i   Turecko
Ukraina ż i   Ukrajina
Watykan m i   Vatikán
Węgry lm i   Maďarsko
Wielka Brytania ż i   Velká Británie
Włochy lm i   Itálie

europejskie terytoria zamorskie i zależne oraz kraje Zjednoczonego Królestwa

polski a-z → . czeski →
Anglia ż i   Anglie
Azory lm i   Azory
Gibraltar m   Gibraltar
Irlandia Północna ż i   Severní Irsko
Jan Mayen  
Madera i   Madeira
Svalbard m  
Szkocja ż i   Skotsko
Walia ż i   Wales
Wyspa Bouveta ż  
Wyspa Man ż i   Ostrov Man
Wyspa Piotra I ż  
Wyspy Alandzkie lm i   Alandy
Wyspy Kanaryjskie lm i   Kanárské ostrovy
Wyspy Normandzkie lm i Normanské ostrovy
Wyspy Owcze lm i   Faerské ostrovy
Ziemia Królowej Maud ż  

kraje o niejasnym statusie

polski a-z → . czeski →
Abchazja ż i   Abcházie
Cypr Północny m   Severní Kypr
Kosowo i   Kosovo
Naddniestrze n i   Podněstří
Osetia Południowa ż i   Jižní Osetie


historyczne państwa Europy istniejące w XX w.

polski a-z → . czeski →
Berlin Zachodni m i   Západní Berlín
Czechosłowacja ż i   Československo
Jugosławia ż i   Jugoslávie
Niemiecka Republika Demokratyczna ż i   Německá demokratická republika
Serbia i Czarnogóra ż i   Srbsko a Černá Hora
Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich m i   Svaz sovětských socialistických republik


ważniejsze organizacje międzynarodowe

polski a-z → . czeski →
Unia Europejska ż i   Evropská unie
Organizacja Narodów Zjednoczonych ż i   Organizace spojených národů
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego ż i   Organizace Severoatlantické smlouvy
Wspólnota Niepodległych Państw ż i   Společenství nezávislých států