Indeks:Baskijski - Liczebniki

Podstawowe liczebniki w języku baskijskim (euskara)

liczebnik - zenbaki
liczba główny - kardinal porządkowy - ordinal
słownie skrót
0 zero zerogarren 0.
1 bat lehen 1.
2 bi bigarren 2.
3 hiru hirugarren 3.
4 lau laugarren 4.
5 bost bosgarren 5.
6 sei seigarren 6.
7 zazpi zazpigarren 7.
8 zortzi zortzigarren 8.
9 bederatzi bederatzigarren 9.
10 hamar hamargarren 10.
11 hamaika hamaikagarren 11.
12 hamabi hamabigarren 12.
13 hamahiru hamahirugarren 13.
14 hamalau hamalaugarren 14.
15 hamabost hamabosgarren 15.
16 hamasei hamaseigarren 16.
17 hamazazpi hamazazpigarren 17.
18 hemezortzi hemezortzigarren 18.
19 hemeretzi hemeretzigarren 19.
20 hogei hogeigarren 20.
21 hogeita bat hogeita batgarren 21.
30 hogeita hamar hogeita hamargarren 30.
40 berrogei berrogeigarren 40.
50 berrogeita hamar berrogeita hamargarren 50.
60 hirurogei hirurogeigarren 60.
70 hirurogeita hamar hirurogeita hamargarren 70.
80 laurogei laurogeigarren 80.
90 laurogeita hamar laurogeita hamargarren 90.
100 ehun ehungarren 100.
101 ehun eta bat ehun eta batgarren 101.
200 berrehun berrehungarren 200.
300 hirurehun hirurehungarren 300.
400 laurehun laurehungarren 400.
500 bostehun bostehungarren 500.
600 seiehun seiehungarren 600.
700 zazpiehun zazpiehungarren 700.
800 zortziehun zortziehungarren 800.
900 bederatziehun bederatziehungarren 900.
1000 mila milagarren 1000.
10000 hamar mila hamar milagarren
100000 ehun mila ehun milagarren
1000000 milioi milioigarren
1012 bilioi bilioigarren
1018 trilioi trilioigarren
1024 kuatrilioi kuatrilioigarren