Indeks:Baskijski - Dziedziny medycyny

dziedziny medycyny

polski a-z → baskijski →
analityka lekarska ż

anatomia ż

anatomia
anestezjologia ż

anestesiologia
angiologia ż

angiologia
audiologia ż

audiologia
bakteriologia ż

bakteriologia
balneologia ż

balneoterapia ż

balneoterapia
biochemia ż

biokimika
biofizyka ż

biofisika
biologia ż

biologia
chemoterapia ż

kimioterapia
chirurgia ż

kirurgia
chirurgia dziecięca ż

chirurgia klatki piersiowej ż

chirurgia naczyniowa ż

chirurgia ogólna ż

kirurgia orokor
chirurgia onkologiczna ż

kirurgia onkologiko
chirurgia ortopedyczna ż

kirurgia ortopediko
chirurgia plastyczna ż

kirurgia plastiko
chirurgia szczękowa ż

chirurgia szczękowo-twarzowa ż

cytologia ż

zitologia
dentystyka ż

odontologia
dermatologia ż

dermatologia
diagnostyka ż

embriologia ż

enbriologia
endokrynologia ż

endokrinologia
epidemiologia ż

epidemiologia
etiologia ż

etiologia
farmacja ż

farmazia
farmakologia ż

farmakologia
farmakoterapia ż

fizjologia ż

fisiologia
fizjopatologia ż

fisiopatologia
fizykoterapia ż

fisioterapia
foniatria ż

foniatria
ftyzjatria ż

pneumologia
gastroenterologia ż

gastroenterologia
gastrologia ż

gastroenterologia
genetyka ż

genetika
geriatria ż

geriatria
gerontologia ż

gerontologia
ginekologia ż

ginekologia
helioterapia ż

hematologia ż

hematologia
hemoterapia ż

hemoterapia
hepatologia ż

hepatologia
higiena ż

higiene
histologia ż

histologia
homeopatia ż

homeopatia
hormonoterapia ż

hydroterapia ż

hidroterapia
immunologia ż

immunologia
immunopatologia ż

immunopatologia
immunoterapia ż

immunoterapia
intensywna terapia ż

kardiochirurgia ż

kardiologia ż

kardiologia
klimatoterapia ż

klimatoterapia
kosmetologia ż

kosmetologia
laryngologia ż

laringologia
mechanoterapia ż

mekanoterapia
mikrobiologia ż

mikrobiologia
mikrobiologia lekarska ż

nefrologia ż

nefrologia
neonatologia ż

neonatologia
neurochirurgia ż

neurokirurgia
neurologia ż

neurologia
nuklearna medycyna ż

medikuntza nuklear
oftalmologia ż

oftalmologia
okulistyka ż

oftalmologia
onkologia ż

onkologia
opoterapia ż

optometria ż

optometria
organoterapia ż

ortodoncja ż

ortodontzia
ortopedia ż

ortopedia
otiatria ż

otolaryngologia ż

otorrinolaringologia
otologia ż

otologia
otorynolaryngologia ż

otorrinolaringologia
parazytologia ż

parasitologia
patologia ż

patologia
patologia komórkowa ż

pediatria ż

pediatria
podologia ż

podologia
położnictwo n

proktologia ż

psychiatria ż

psikiatria
psychiatria sądowa ż

pulmonologia ż, pneumonologia ż

pneumologia
radiologia ż

erradiologia
radiopatologia ż

erradiopatologia
radioterapia ż

erradioterapia
rehabilitacja ż

errehabilitazio
rentgenoterapia ż

reumatologia ż

erreumatologia
rynologia ż

errinologia
sądowa medycyna ż

seksuologia ż

sexologia
semejologia ż

serologia ż

serologia
seroterapia ż

seroterapia
stomatologia ż

odontologia
symptomatologia ż

terapeutyka ż

teratologia ż

teratologia
termoterapia ż

termoterapia
tokologia ż

toksykologia ż

toxikologia
torakochirurgia ż

transfuzjologia

traumatologia ż

traumatologia
tropikalna medycyna ż

medikuntza tropikal
urologia ż

urologia
wakcynoterapia ż

wenerologia ż

benereologia
wirusologia ż

birologia
wodolecznictwo n

wojskowa medycyna ż

medikuntza militar
zapobiegawcza medycyna ż

ziołolecznictwo n