Indeks:Baskijski - Broń

Pojęcia związane z bronią w języku baskijskim

polski a-z → . baskijski a-z →
amunicja ż
  munizio
armata ż kanoi
bagnet m
  baioneta
bomba ż   bonba
bomba atomowa ż   bonba atomiko
granat m granada
karabin m fusil
karabin maszynowy m   metrailadore
lanca ż   lantza
łuk m   arku
maczeta   aihotz
matxete
mina ż   mina
mina przeciwpancerna ż tankeen aurkako mina
pika ż pika
pistolet m   pistola
pistolet maszynowy m   metraileta
subfusil
proch strzelniczy m
proch m
  bolbora
sutauts
rewolwer m   errebolber
strzelba ż eskopeta
szabla ż   sable
sztylet m   daga
topór m   aizkora