Indeks:Arabski - Religie

Ogólne pojęcia związane z religią

edytuj
polski a-z → arabski a-z →
Bóg m, bóg m الله m, الرب m, مولى m
teologia ż إلهيات
religia ż ديانة ż, دين m
świątynia ż معبد m
modlitwa ż صلاة ż (muzułmańska), أوشية ż (koptyjska)
uczeń m, apostoł m Jezusa, wyznawca m حواري m
anioł m ملاك m
zoolatria ż
pogaństwo n وثنية ż
poganin m, poganka ż وثني m, وثنية ż
reinkarnacja ż تناسخ m
prorok m نبي m, رسول m
politeizm m تعدد الآلهة m, شرك m
monoteizm m توحيدية ż
monoteista m, monoteistka ż توحيدي m, توحيدية ż
agnostycyzm m لاأدرية ż
ateizm m إلحاد m
ateista m ملحد m
kult przodków m تبجيل الأموات m
post m صيام m, صوم m
grzech m سيئة ż, حنث m, خطيئة ż
mesjasz m, pomazaniec m الماشيح m, المسيح
wojna ż religijna حرب دينية ż
piekło n جحيم m, جهنم m
polski a-z → arabski a-z →
zaratusztrianizm m زرادشتية ż
zaratusztrianin m, zaratusztrianka ż زرادشتي m, زرادشتية ż
Zaratusztra m زرادشت m
Awesta ż أبستاق
polski a-z → arabski a-z →
islam m إسلام m
muzułmanin m, muzułmanka ż مسلم m, مسلمة ż
Koran m القرآن m
Mekka ż مكة ż
meczet m جامع m, مسجد m
kalima, kalimah, wyznanie wiary كلمة ż
w imię Boga Miłosiernego, Litościwego بسم الله الرحمن الرحيم
ramadan m رمضان m
sura ż سورة ż
kibla, qiblah قبلة ż
piekło n سقر m
raj m جنة ż, فردوس ż
sunnizm m
szyizm m
sufizm m صوفية ż
salafizm m
wahhabizm m
polski a-z → arabski a-z →
chrześcijaństwo n مسيحية ż
chrześcijanin m, chrześcijanka ż مسيحي m, مسيحية ż
Jezus Chrystus m المسيح m, عيسى m, يسوع m
Duch Święty m الروح القدس m
maronita m, maronitka ż ماروني m, مارونية ż
katolicyzm m كاثوليكية ż
katolik m, katoliczka ż كاثوليكي m, كاثوليكية ż
Trójca Święta ż الثالوث
Maria z Nazaretu ż, Maria ż مريم العذراء ż
papiestwo n بابوية ż
papież m بابا m
Biblia ż الكتاب المقدس m
święty m قديس m
kościół m كنيسة ż
kapłan m, ksiądz m كاهن m, قس m
krucjata ż حملات صليبية lm
protestantyzm m بروتستانتية ż
protestant m, protestantka ż بروتستانتي m, بروتستانتية ż
polski a-z → arabski a-z →
hinduizm m هندوسية ż
dharma ż دارما ż
brahman m
weda ż فيدا ż
karma ż كارما ż
polski a-z → arabski a-z →
buddyzm m بوذية ż, البودية ż
buddysta m, buddystka ż بوذي m, بوذية ż
dharma ż دارما ż
karma ż كارما ż
dalajlama m دالاي لاما m
bodhisattwa بوداسف
nirwana ż نيرفانا ż
polski a-z → arabski a-z →
judaizm m يهودية ż
żyd m, żydówka ż يهودي m, يهودية ż
Tora ż التوراة ż
Talmud m تلمود m
Jahwe m
synagoga ż كنيس m
rabin m حاخام m

Inne religie

edytuj
polski a-z → arabski a-z →
bahaizm m بهائية ż
dźinizm m, dżinizm m جاينية ż
wedyzm m
sikhizm m سيخية ż

Bogowie

edytuj
polski a-z → arabski a-z →
Al-Lat اللات
Astarte ż عشتروت
Enki إنكي
Demeter ż ديميتر
Isztar ż عشتار
Pachamama ż باتشاماما ż
Ninhursag
Mokosz