Indeks:Arabski - Podstawowe czasowniki

arabski a-z → polski a-z →
سكن mieszkać
حب, عشق, أحب kochać
أحب, حب lubić
سار, مشى iść
فتح, فك otwierać
إستمع słuchać
احتاج potrzebować
أجاب odpowiadać
انتظر czekać
ملك mieć
احتضن، تعلق، عانق przytulać
شرب pić
غنى śpiewać
سمع، أصغى słyszeć
طلب prosić
أغلق, قفل zamykać
بحث szukać
بدأ, هل zaczynać
عرف, ميز znać
طبخ gotować
آمن wierzyć
نقد krytykować, poddawać ocenie
أعطى dać
سأل pytać
أمسك łapać
رقد spać
نسي zapominać
decydować
واجب musieć
كان być
فعل robić, wykonywać
أنهى skończyć
لها, لعب bawić się
فرح cieszyć
أدار kierować
خلف zostawiać
سمح, أذن pozwalać
عمل pracować
قرأ czytać
أكل jeść
كذب kłamać
وضع kłaść, położyć
أصلح, صحح poprawiać
مات umierać
سبح pływać
تكلم, تحدث, كلم mówić
فكر myśleć
تنفس oddychać
راق podobać się
بكى płakać
أمكن, استطاع móc
أخذ brać
ذكر pamiętać
أصبح zostać, stać się
شكر dziękować
عرف, عقل wiedzieć
نخب, اختار wybierać
جلس siedzieć
حس czuć
خط, كتب pisać
اشترى, ابتاع kupować
رجا marzyć
حلم śnić
تألم cierpieć
يبتسم uśmiechać się
سمى nazywać
أصلح naprawiać
درس studiować
تلعب grać (na instrumencie)
ضبط trzymać
خرج wychodzić
عنى, أفاد znaczyć
رغب, أراد, lewant. arab. بد chcieć
شاهد, رأى zobaczyć, widzieć
ربح wygrywać
ضحك śmiać się
مس dotykać, czuć
وجع boleć
نظف sprzątać
حيي, عاش żyć
دفع، سدد، وفى płacić
قال powiedzieć
غسل myć
نظر patrzeć