Indeks:Arabski - Owady

Nazwy owadów w języku języku arabskim

Owady
حشرة owad
نحلة pszczoła
فراشة, فراش motyl
جعل, خنفساء chrząszcz
سوسة wołek zbożowy, ryjkowiec
ذبابة, marok. arab. دبانة mucha
دبور szerszeń, osa
عنكبوت pająk
بعوضة komar
جرادة szarańcza