Indeks:Angielski - Geografia

Pojęcia związane z geografią w języku angielskim.

Działy geografii

edytuj
geografia fizyczna physical geography
geologia geology
geomorfologia geomorphology
klimatologia climatology
meteorologia meteorology
hydrologia hydrology
glacjologia glaciology
petrografia petrography
mineralogia mineralogy

Nazwy geograficzne

edytuj
 
Africa
 
North America
 
South America
 
Australia
kontynentycontinents
Europa Europe
Azja Asia
Afryka Africa
Ameryka Północna North America
Ameryka Południowa South America
Ameryka Środkowa Central America
Australia Australia
Oceania Oceania
Antarktyda Antarctica
Arktyka Arctic
górymountains
Alpy Alps
Andy Andes
Apeniny Apennine Mountains,
Apennines
Appalachy Appalachian Mountains,
Appalachians
Ardeny Ardennes Forest
Bałkany Balkans
Góry Skaliste Rocky Mountains
Himalaje Himalayas
Karakorum Karakoram
Karpaty Carpathian Mountains
Kaukaz Caucasus Mountains
Kordyliery American Cordillera
Pamir Pamir Mountains
Pireneje Pyrenees
wyspyislands
Antyle Antilles
Azory Azores
Baleary Balearic Islands
Grenlandia Greenland
Nowa Gwinea New Guinea
Madagaskar Madagascar
Kuba Cuba
Wyspy Brytyjskie British Isles
Sycylia Sicily
Sardynia Sardinia
rzekirivers
Amazonka Amazon River
Nil Nile
Dunaj Danube
Wisła Vistula
jezioralakes
Bajkał Baikal
morzaseas
Bałtyk Baltic Sea
Morze Adriatyckie Adriatic Sea
Morze Arktyczne Arctic Sea
oceanyoceans
Ocean Atlantycki Atlantic Ocean
Ocean Spokojny Pacific Ocean
regionyregions
Andaluzja Andalusia
Katalonia Catalonia
Toskania Tuscany
Bawaria Bavaria
Morawy Moravia
Pomorze Pomerania
Śląsk Silesia
Galicja Galicia
Zakarpacie Carpathian Ruthenia
Kaukaz Caucasus
Bliski Wschód Middle East
Daleki Wschód Far East
Syberia Siberia
Patagonia Patagonia
Karaiby Caribbean

zobacz też: Indeks:Angielski - Kraje Afryki, Indeks:Angielski - Kraje Ameryki Północnej, Indeks:Angielski - Kraje Ameryki Południowej, Indeks:Angielski - Kraje Azji, Indeks:Angielski - Kraje Europy

Geomorfologia

edytuj
 
peak
 
valley
 
cliff
formy ukształtowania terenulandforms
góra mountain
masyw górski mountain massif
pasmo górskie mountain range
łańcuch górski mountain chain
szczyt peak
stok slope, hillside
żleb couloir
osuwisko landslide, landslip
wzgórze, pagórek, wzniesienie hill
przełęcz pass
dolina valley
wąwóz ravine, gorge
kotlina dale, dell
wyżyna highland
nizina lowland
płaskowyż plateau, tableland
równina plain
depresja depression
wyspa island
półwysep peninsula
wybrzeże shore, coast
przylądek cape
klif cliff
lido lido
mierzeja spit
jaskinia cave
wulkan volcano
krater crater
kaldera caldera
morena moraine
pustynia desert
wydma dune
procesy
wulkanizm volcanism
trzęsienie ziemi earthquake
erozja erosion
wietrzenie weathering
osadzanie się, sedymentacja sedimentation
akumulacja accumulation

Petrografia

edytuj
 
sandstone
 
flint
 
marble
skały osadowesedimentary rocks
glina clay
loam
piasek sand
żwir gravel
piaskowiec sandstone
wapień limestone
dolomit dolostone
gips gypsum
kreda chalk
krzemień flint
węgiel kamienny bituminous coal
węgiel brunatny lignite
torf peat
ropa naftowa petroleum
skały magmoweigneous rocks
bazalt basalt
andezyt andesite
granit granite
skały metamorficznemetamorphic rocks
łupek slate
gnejs gneiss
marmur marble
kwarcyt quartzite

Budowa Ziemi

edytuj
jądro core
płaszcz ziemski earth-mantle
skorupa ziemska earth-crust

Hydrologia

edytuj
 
river
 
glacier
 
waterfall
 
wave
woda water
ocean ocean
morze sea
jezioro lake
rzeka river
lodowiec glacier
lądolód ice sheet
wody podziemne subterranean waters
rzekariver
źródło spring
wywierzysko exsurgent, vaucluse spring
ponor doline, sink-hole, funnel sink
strumień, potok brook, stream
nurt stream
bystrze swift current
kaskada cascade
katarakta cataract
wodospad waterfall
brzeg rzeki river bank
koryto rzeki river bed
ujście mouth (of the river)
estuarium estuary
delta rzeki river delta
stan wody
wezbranie freshet
powódź flood
dorzecze drainage basin
zlewnia, zlewisko catchment area
dział wodny watershed
obszar bezodpływowy endorheic basin
morze, oceansea, ocean
fala wave
pływ tide
przypływ high tide
odpływ low tide
prąd morski ocean current
dno bottom
cieśnina straits
zatoka bay
laguna lagoon
fiord fjord

Kartografia

edytuj
 
map
 
plan
strony światacardinal directions
północ north
południe south
wschód east
zachód west
współrzędne geograficznegeographic coordinates
długość geograficzna longitude
szerokość geograficzna latitude
wysokość (nad poziomem morza) altitude
poziom morza sea level
południk meridian
równoleżnik parallel
równik Equator
zwrotnik tropic
zwrotnik Raka Tropic of Cancer
zwrotnik Koziorożca Tropic of Capricorn
koło podbiegunowe północne Arctic Circle
koło podbiegunowe południowe Antarctic Circle
biegun pole
mapa map
odwzorowanie geograficzne map projection
siatka kartograficzna map gridding
skala mapy, podziałka map scale
legenda map legend
warstwica, poziomica contour line
plan plan
atlas atlas
globus globe