Indeks:Łotewski - Pierwiastki chemiczne

Mendeļejeva ķīmisko elementu periodiskā sistēma


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
I II III IV V VI VII VIII
1 1
H
2
He
2 3
Li
4
Be
5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
3 11
Na
12
Mg
13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
4 19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
5 37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
6 55
Cs
56
Ba
57-71 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
7 87
Fr
88
Ra
89-103 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og


57-71 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
89-103 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr


Periodiskās tabulas elementu sērijas
sārmu metāli
metale alkaliczne
sārmzemju metāli
metale ziem alkalicznych
lantanīdi
lantanowce
aktinīdi
aktynowce
pārejas metāli
metale przejściowe
amfotērie metāli
metale grup głównych
metaloīdi
metaloidy
nemetāli
niemetale
halogēni
halogeny
cēlgāzes
gazy szlachetne


liczba atomowa symbol pierwiastek
89 Ac (aktyn) aktīnijs
47 Ag (srebro) sudrabs
13 Al (glin) alumīnijs
95 Am (ameryk) amerīcijs
18 Ar (argon) argons
33 As (arsen) arsēns
85 At (astat) astats
79 Au (złoto) zelts
5 B (bor) bors
56 Ba (bar) bārijs
4 Be (beryl) berilijs
107 Bh (bohr) borijs
83 Bi (bizmut) bismuts
97 Bk (berkel) berklijs
35 Br (brom) broms
6 C (węgiel) ogleklis
20 Ca (wapń) kalcijs
48 Cd (kadm) kadmijs
58 Ce (cer) cērijs
98 Cf (kaliforn) kalifornijs
17 Cl (chlor) hlors
96 Cm (kiur) kirijs
112 Cn (kopernik) kopernikijs
27 Co (kobalt) kobalts
24 Cr (chrom) hroms
55 Cs (cez) cēzijs
29 Cu (miedź) varš
105 Db (dubn) dubnijs
110 Ds (darmsztadt) darmštatijs
66 Dy (dysproz) disprozijs
68 Er (erb) erbijs
99 Es (einstein) einšteinijs
63 Eu (europ) eiropijs
9 F (fluor) fluors
26 Fe (żelazo) dzelzs
114 Fl (flerow) flerovijs
100 Fm (ferm) fermijs
87 Fr (frans) francijs
31 Ga (gal) gallijs
64 Gd (gadolin) gadolīnijs
32 Ge (german) germānijs
1 H (wodór) ūdeņradis
2 He (hel) hēlijs
72 Hf (hafn) hafnijs
80 Hg (rtęć) dzīvsudrabs
67 Ho (holm) holmijs
108 Hs (has) hasijs
53 I (jod) jods
49 In (ind) indijs
77 Ir (iryd) irīdijs
19 K (potas) kālijs
36 Kr (krypton) kriptons
57 La (lantan) lantāns
3 Li (lit) litijs
103 Lr (lorens) lourensijs
71 Lu (lutet) lutēcijs
116 Lv (liwermor) livermorijs
115 Mc (moskow) moskovijs
101 Md (mendelew) mendeļejevijs
12 Mg (magnez) magnijs
25 Mn (mangan) mangāns
42 Mo (molibden) molibdēns
109 Mt (meitner) meitnērijs
7 N (azot) slāpeklis
11 Na (sód) nātrijs
41 Nb (niob) niobijs
60 Nd (neodym) neodīms
10 Ne (neon) neons
113 Nh (nihon) nihonijs
28 Ni (nikiel) niķelis
102 No (nobel) nobēlijs
93 Np (neptun) neptūnijs
8 O (tlen) skābeklis
118 Og (oganeson) oganesons
76 Os (osm) osmijs
15 P (fosfor) fosfors
91 Pa (protaktyn) protaktīnijs
82 Pb (ołów) svins
46 Pd (pallad) pallādijs
61 Pm (promet) prometijs
84 Po (polon) polonijs
59 Pr (prazeodym) prazeodīms
78 Pt (platyna) platīns
94 Pu (pluton) plutonijs
88 Ra (rad) rādijs
37 Rb (rubid) rubīdijs
75 Re (ren) rēnijs
104 Rf (rutherford) rezerfordijs
111 Rg (roentgen) rentgenijs
45 Rh (rod) rodijs
86 Rn (radon) radons
44 Ru (ruten) rutēnijs
16 S (siarka) sērs
51 Sb (antymon) antimons
21 Sc (skand) skandijs
34 Se (selen) selēns
106 Sg (seaborg) sībordžijs
14 Si (krzem) silīcijs
62 Sm (samar) samārijs
50 Sn (cyna) alva
38 Sr (stront) stroncijs
73 Ta (tantal) tantals
65 Tb (terb) terbijs
43 Tc (technet) tehnēcijs
52 Te (tellur) telūrs
90 Th (tor) torijs
22 Ti (tytan) titāns
81 Tl (tal) tallijs
69 Tm (tul) tūlijs
117 Ts (tenes) tenesīns
92 U (uran) urāns
23 V (wanad) vanādijs
74 W (wolfram) volframs
54 Xe (ksenon) ksenons
39 Y (itr) itrijs
70 Yb (iterb) iterbijs
30 Zn (cynk) cinks
40 Zr (cyrkon) cirkonijs