Poprzez powszechne (także wśród administratorów Wikisłownika) nieprzestrzeganie spisanych zasad projektu zostałem zmuszony do zakończenia współpracy.

Wszelkie wpisy na niniejszej stronie pozostaną bez jakiejkolwiek reakcji. Prosiłbym także o niepodejmowanie prób skontaktowania się ze mną w inny sposób, jeśli sprawa dotyczyć ma Wikisłownika.


Archiwum dyskusji