Aneks:Jidysz - hasła problematyczne


uwagi YIVO

  •   Lista haseł pełnych wątpliwości lecz dopuszczonych przez YIVO do języka standardowego.
  •   Lista haseł niedopuszczonych przez YIVO do języka standardowego.

rzadkie regionalizmy

  •   Lista haseł znajdujących się w słowniku, co prawda, występujących w literaturze, jednakże spotykanych sporadycznie, nieznanego pochodzenia lub zapisanych niezgodnie z zasadami ortografii YIVO. Słowa te mogą być niezrozumiałe dla osób posługujących się jidysz.

archaizmy

  •   Lista haseł znajdujących się w słowniku, co prawda, występujących w literaturze, jednakże spotykanych sporadycznie, nieznanego pochodzenia lub zapisanych niezgodnie z zasadami ortografii YIVO. Słowa te mogą być niezrozumiałe dla osób posługujących się jidysz.

słowa niezweryfikowane

  •   Lista haseł znajdujących się w słowniku, co do których zachodzi podejrzenie, iż co prawda występują w literaturze, lecz mogą być po prostu błędnie zapisane i wymagają korekty. Słowa te mogą być niezrozumiałe dla osób posługujących się jidysz.

drzewo kategorii