Aneks:Język wilamowski - deklinacja

W języku wilamowskim istnieją tylko 4 przypadki:

Mianownik: waor?, wās?
Dopełniacz: wos?
Celownik: wom? → z tym przypadkiem łączą się również pytania wu?
Biernik: wom?, wos? → z tym przypadkiem łączy się również pytanie wu?wuhejn


Odmiana rodzajnika określonegoEdytuj

Rodzajniki określone der, dy, s, pełniąc również funkcje zaimków wskazujących, odmieniają się według:

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba mnoga
Mianownik
der dy s dy
Dopełniacz
s der s der
Celownik
dam der dam dan
Biernik
dan dy s dy

Odmiana rodzajnika nieokreślonegoEdytuj

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba mnoga
Mianownik
a any a
Dopełniacz
as ar as
Celownik
am ar am
Biernik
an a a

ZaimkiEdytuj

Zaimki dzierżawcze:

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba mnoga
Mianownik
maj maj/majny maj/majs maj/majny/majna
Dopełniacz
majs maj majs
Celownik
mem mer mem men
Biernik
men maj maj majny/majna/maj


Zaimek wskazujący dar, di, dos:

rodzaj męski
rodzaj żeński
rodzaj nijaki
liczba mnoga
Mianownik
dar di dos di
Dopełniacz
dos dar dos dar
Celownik
dam dar dam dan
Biernik
dan di dos di

Zobacz: