Aneks:Język słowacki - odmiana czasownika byť

Byť jest czasownikiem nieregularnym. Odmiana:

Bezokolicznik Czas teraźniejszy * Forma czasu przeszłego Imiesłowy ** Rozkaźnik Rzeczownik odsłowny
byť som, si, je, sme, ste, sú bol súc, -, - buď bytie

Ad. * - podano kolejno: lp. os. 1,2,3; lm. os. 1,2,3; Ad. ** - podano kolejno: imiesłów przysłówkowy, imiesłów przymiotnikowy czynny przeszły, imiesłów przymiotnikowy bierny.