Aneks:Język polski - deklinacja męska II

Spis treści aneksu | Język polski | Indeks:Hasła w języku polskim

Deklinacja rzeczowników rodzaju męskiego grupy II.

Tablica deklinacyjna z przykładową odmianą rzeczowników tasiemiec (temat tasiemiec), owoc (owoc) i stróż (stróż).

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
mianownik ø
tasiemiec, owoc, stróż
osobowe -e, -y
stróże
nieosobowe -e
tasiemce, owoce
dopełniacz -a, -u
tasiemca, owocu, stróża
-ów
tasiemców, owoców, stróżów
celownik -owi
tasiemcowi, owocowi, stróżowi
-om
tasiemcom, owocom, stróżom
biernik żywotne (jak dopełniacz)
tasiemca, stróża
nieżywotne (jak mianownik)
owoc
osobowe (jak dopełniacz)
stróżów
nieosobowe (jak mianownik)
tasiemce, owoce
narzędnik -em
tasiemcem, owocem, stróżem
-ami
tasiemcami, owocami, stróżami
miejscownik -u
tasiemcu, owocu, stróżu
-ach
tasiemcach, owocach, stróżach
wołacz (jak miejscownik)
tasiemcu, owocu, stróżu
(jak mianownik)
tasiemce, owoce, stróże

Wszystkie rzeczowniki w wołaczu lm mają tę samą formę jak w mianowniku lm.

Wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego (oprócz grupy V):

  • żywotne mają w bierniku lp taką samą formę jak w dopełniaczu lp
  • nieżywotne mają w bierniku lp taką samą formę jak w mianowniku lp
  • osobowe mają w bierniku lm taką samą formę jak w dopełniaczu lm
  • nieosobowe mają w bierniku lm taką samą formę jak w mianowniku lm
  • mają w wołaczu lp taką samą formę jak w miejscowniku lp.

Zobacz też Edytuj

Źródła Edytuj

Linki zewnętrzne Edytuj