Aneks:Język nowogrecki - modele deklinacji rzeczowników

Modele deklinacji rzeczowników

edytuj

M – rodzaj męski; F – rodzaj żeński; N – rodzaj nijaki

Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik ψαράς
Pozostałe ψαρά
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ψαράδες
Dopełniacz ψαράδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik αγώνας
Pozostałe αγώνα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe αγώνες
Dopełniacz αγώνων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik λοχίας
Pozostałe λοχία
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe λοχίες
Dopełniacz λοχιών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik μήνας
Dopełniacz μήνα / μηνός
Pozostałe μήνα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μήνες
Dopełniacz μηνών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik ρήγας
Pozostałe ρήγα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ρηγάδες
Dopełniacz ρηγάδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik γείτονας
Pozostałe γείτονα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik /Wołacz γείτονες / γειτόνοι
Dopełniacz γειτώνων
Biernik γείτονες / γειτόνους
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik γίγας / γίγαντας
Pozostałe γίγα / γίγαντα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe γίγαντες
Dopełniacz γιγάντων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik τσέλιγκας
Pozostałe τσέλιγκα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe τσελιγκάδες
Dopełniacz τσελιγκάδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik τραγουδιστής
Pozostałe τραγουδιστή
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe τραγουδιστές
Dopełniacz τραγουδιστών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik μερακλής
Pozostałe μερακλή
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μερακλήδες
Dopełniacz μερακλήδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik πραματευτής
Pozostałe πραματευτή
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe πραματευτάδες / πραματευτές
Dopełniacz πραματευτάδων / πραματευτών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik ναύτης
Pozostałe ναύτη
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ναύτες
Dopełniacz ναυτών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik μανάβης
Pozostałe μανάβη
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μανάβηδες
Dopełniacz μανάβηδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik νοικοκύρης
Pozostałe νοικοκύρη
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe νοικοκύρηδες / νοικοκυραίοι
Dopełniacz νοικοκύρηδων / νοικοκυραίων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik φούρναρης
Pozostałe φούρναρη
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe φουρνάρηδες
Dopełniacz φουρνάρηδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik καφές
Pozostałe καφέ
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe καφέδες
Dopełniacz καφέδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik κόντες
Pozostałe κόντε
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe κόντηδες
Dopełniacz κόντηδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik παππούς
Pozostałe παππού
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe παππούδες
Dopełniacz παππούδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik νους
Pozostałe νου
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe -
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik περίπλους
Pozostałe περίπλου
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe περίπλοι
Dopełniacz περίπλων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik ουρανός
Dopełniacz ουρανού
Biernik ουρανό
Wołacz ουρανέ
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik ουρανοί
Dopełniacz ουρανών
Biernik ουρανούς
Wołacz ουρανοί
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik δρόμος
Dopełniacz δρόμου
Biernik δρόμο
Wołacz δρόμε
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik δρόμοι
Dopełniacz δρόμων
Biernik δρόμους
Wołacz δρόμοι
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik γέρος
Dopełniacz γέρου
Biernik γέρο
Wołacz γέρο
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik γέροι
Dopełniacz γέρων
Biernik γέρους
Wołacz γέροι
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik άγγελος
Dopełniacz αγγέλου
Biernik άγγελο
Wołacz άγγελε
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik άγγελοι
Dopełniacz αγγέλων
Biernik αγγέλους
Wołacz άγγελοι
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik αντίλαλος
Dopełniacz αντίλαλου
Biernik αντίλαλο
Wołacz αντίλαλε
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik αντίλαλοι
Dopełniacz αντίλαλων
Biernik αντίλαλους
Wołacz αντίλαλοι
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik υπόκοσμος
Dopełniacz υποκόσμου / υπόκοσμου
Biernik υπόκοσμο
Wołacz υπόκοσμε
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik υπόκοσμοι
Dopełniacz υποκόσμων / υπόκοσμων
Biernik υποκόσμους / υπόκοσμους
Wołacz υπόκοσμοι
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik δεκανέας
Pozostałe δεκανέα
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe δεκανείς
Dopełniacz δεκανέων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik συγγενής
Pozostałe συγγενή
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe συγγενείς
Dopełniacz συγγενών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe μαμά
Dopełniacz μαμάς
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μαμάδες
Dopełniacz μαμάδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe καρδιά
Dopełniacz καρδιάς
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe καρδιές
Dopełniacz καρδιών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe ώρα
Dopełniacz ώρας
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ώρες
Dopełniacz ωρών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe πείνα
Dopełniacz πείνας
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe πείνες
Dopełniacz --
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe μητέρα
Dopełniacz μητέρας
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μητέρες
Dopełniacz μητέρων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe θάλασσα
Dopełniacz θάλασσας
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe θάλασσες
Dopełniacz θαλασσών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe πέστροφα
Dopełniacz πέστροφας
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe πέστροφες
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe σάλπιγγα
Dopełniacz σάλπιγγας
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe σάλπιγγες
Dopełniacz σαλπίγγων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe ψυχή
Dopełniacz ψυχής
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ψυχές
Dopełniacz ψυχών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe υπακοή
Dopełniacz υπακοής
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe υπακοές
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe νίκη
Dopełniacz νίκης
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe νίκες
Dopełniacz νικών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe βιασύνη
Dopełniacz βιασύνης
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe βιασύνες
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe σκέψη
Dopełniacz σκέψης / σκέψεως
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe σκέψεις
Dopełniacz σκέψεων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe ζάχαρη
Dopełniacz ζάχαρης
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ζάχαρες
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe κούραση
Dopełniacz κούρασης
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe -
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe δύναμη
Dopełniacz δύναμης / δυνάμεως
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe δυνάμεις
Dopełniacz δυνάμεων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik οδός
Dopełniacz οδού
Biernik οδό
Wołacz (οδό)
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik οδοί
Dopełniacz οδών
Biernik οδούς
Wołacz (οδοί)
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik διχοτόμος
Dopełniacz διχοτόμου
Biernik διχοτόμο
Wołacz (διχοτόμο)
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik διχοτόμοι
Dopełniacz διχοτόμων
Biernik διχοτόμους
Wołacz (διχοτόμοι)
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Mianownik εγκύκλιος
Dopełniacz εγκυκλίου
Biernik εγκύκλιο
Wołacz (εγκύκλιο)
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Mianownik εγκύκλιοι / εγκύκλιες
Dopełniacz εγκυκλίων
Biernik εγκυκλίους / εγκύκλιες
Wołacz (εγκύκλιοι)
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe αλεπού
Dopełniacz αλεπούς
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe αλεπούδες
Dopełniacz αλεπούδων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe βάβω
Dopełniacz βάβως
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe (βάβες)
Dopełniacz (βάβων)
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe ηχώ
Dopełniacz ηχούς / ηχώς
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe -
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe αυγό
Dopełniacz αυγού
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe αυγά
Dopełniacz αυγών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe δέντρο
Dopełniacz δέντρου
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe δέντρα
Dopełniacz δέντρων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe πρόσωπο
Dopełniacz προσώπου
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe πρόσωπα
Dopełniacz προσώπων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe σύννεφο
Dopełniacz σύννεφου
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe σύννεφα
Dopełniacz σύννεφων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe δάχτυλο
Dopełniacz δάχτυλου / δαχτύλου
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe δάχτυλα
Dopełniacz δάχτυλων / δαχτύλων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe παιδί
Dopełniacz παιδιού
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe παιδιά
Dopełniacz παιδιών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe τραγούδι
Dopełniacz τραγουδιού
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe τραγούδια
Dopełniacz τραγουδιών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe αρνάκι
Dopełniacz -
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe αρνάκια
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe τσάι
Dopełniacz τσαγιού
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe τσάια
Dopełniacz τσαγιών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe σκάφος
Dopełniacz σκάφους
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe σκάφη
Dopełniacz σκαφών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe κόστος
Dopełniacz κόστους
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe κόστη
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe χάος
Dopełniacz χάους
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe -
Dopełniacz -
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe μέγεθος
Dopełniacz μεγέθους
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μεγέθη
Dopełniacz μεγεθών
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe κύμα
Dopełniacz κύματος
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe κύματα
Dopełniacz κυμάτων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe ίδρυμα
Dopełniacz ιδρύματος
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe ιδρύματα
Dopełniacz ιδρυμάτων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe βάψιμο
Dopełniacz βαψίματος
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe βαψίματα
Dopełniacz βαψιμάτων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe φως
Dopełniacz φωτός
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe φώτα
Dopełniacz φώτων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe ον
Dopełniacz όντος
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe όντα
Dopełniacz όντων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe μέλλον
Dopełniacz μέλλοντος
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe μέλλοντα
Dopełniacz μελλόντων
Liczba pojedyncza – Ενικός αριθμός
Pozostałe κρέας
Dopełniacz κρέατος
Liczba mnoga – Πληθυντικός αριθμός
Pozostałe κρέατα
Dopełniacz κρεάτων