Aneks:Język nowogrecki - 4 model koniugacji

Model koniugacji C4 edytuj

  • C4A (strona czynna)
Strona czynna – Ενεργητική φωνή
Czas ja ty on / ona / ono my wy oni / one
Teraźniejszy niedokonany τρίβω τρίβεις τρίβει τρίβο(υ)με τρίβετε τρίβουν(ε)
Teraźniejszy dokonany έχω τρίψει έχεις τρίψει έχει τρίψει έχουμε τρίψει έχετε τρίψει έχουν(ε) τρίψει
Przeszły niedokonany έτριβα έτριβες έτριβε τρίβαμε τρίβατε έτριβαν
Przeszły dokonany έτριψα έτριψες έτριψε τρίψαμε τρίψατε έτριψαν
Zaprzeszły είχα τρίψει είχες τρίψει είχε τρίψει είχαμε τρίψει είχατε τρίψει είχαν(ε) τρίψει
Przyszły niedokonany θα τρίβω θα τρίβεις θα τρίβει θα τρίβο(υ)με θα τρίβετε θα τρίβουν(ε)
Przyszły dokonany θα τρίψω θα τρίψεις θα τρίψει θα τρίψουμε θα τρίψετε θα τρίψουν(ε)
Przedprzyszły θα έχω τρίψει θα έχεις τρίψει θα έχει τρίψει θα έχουμε τρίψει θα έχετε τρίψει θα έχουν(ε) τρίψει
Rozkazujący niedokonany τρίβε τρίβετε
Rozkazujący dokonany τρίψε τρίψτε
Bezokolicznik rzeczowny τρίψει
Imiesłów czynny τρίβοντας
  • C4P (strona zwrotno-bierna)
Strona bierno-zwrotna – Παθητική φωνή
Czas ja ty on / ona / ono my wy oni / one
Teraźniejszy niedokonany τρίβομαι τρίβεσαι τρίβεται τρίβόμαστε τρίβεστε τρίβονται
Teraźniejszy dokonany έχω τριφτεί έχεις τριφτεί έχει τριφτεί έχουμε τριφτεί έχετε τριφτεί έχουν(ε) τριφτεί
Przeszły niedokonany τριβόμουν τριβόσουν τριβόταν τριβόμασταν τριβόσασταν τριβόνταν
Przeszły dokonany τρίφτηκα τρίφτηκες τρίφτηκε τριφτήκαμε τριφτήκατε τρίφτηκαν
Zaprzeszły είχα τριφτεί είχες τριφτεί είχε τριφτεί είχαμε τριφτεί είχατε τριφτεί είχαν(ε) τριφτεί
Przyszły niedokonany θα τρίβομαι θα τρίβεσαι θα τρίβεται θα τρίβόμαστε θα τρίβεστε θα τρίβονται
Przyszły dokonany θα τριφτώ θα τριφτείς θα τριφτεί θα τριφτούμε θα τριφτείτε θα τριφτούν
Przedprzyszły θα έχω τριφτεί θα έχεις τριφτεί θα έχει τριφτεί θα έχουμε τριφτεί θα έχετε τριφτεί θα έχουν(ε) τριφτεί
Rozkazujący niedokonany (τρίβου) (τρίβεστε)
Rozkazujący dokonany τρίψου τριφτείτε
Bezokolicznik rzeczowny τριφτεί
Imiesłów bierny τριμμένος