Aneks:Język niemiecki - deklinacja

W języku niemieckim istnieją tylko 4 przypadki:

Nominativ (mianownik) wer?, was?
Genitiv (dopełniacz) wessen?
Dativ (celownik) wem? → z tym przypadkiem łączą się również pytania wann? wo?
Akkusativ (biernik) wen?, was? → z tym przypadkiem łączy się również pytanie wohin?

Odmiana rodzajnika określonego

edytuj

Rodzajniki określone der, die, das, pełniąc również funkcje zaimków wskazujących, odmieniają się według:

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
der die das die
Dopełniacz
Genitiv
des der des der
Celownik
Dativ
dem der dem den
Biernik
Akkusativ
den die das die

Odmiana rodzajnika nieokreślonego

edytuj
rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
ein +e → eine ein
Dopełniacz
Genitiv
+es → eines +er → einer +es → eines
Celownik
Dativ
+em → einem +er → einer +em → einem
Biernik
Akkusativ
+en → einen +e → eine ein

Zaimki

edytuj

Zaimki dzierżawcze oraz przeczenie kein odmieniają się nastepująco:

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
mein +e → meine mein +e → meine
Dopełniacz
Genitiv
+es → meines +er → meiner +es → meines +er → meiner
Celownik
Dativ
+em → meinem +er → meiner +em → meinem +en → meinen
Biernik
Akkusativ
+en → meinen +e → meine mein +e → meine


Zaimek wskazujący dieser (temat dies-) oraz jener (jen-):

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
+er → dieser diese (+es) → dies(es) diese
Dopełniacz
Genitiv
+es → dieses +er → dieser +es → dieses +er → dieser
Celownik
Dativ
+em → diesem +er → dieser +em → diesem +en → diesen
Biernik
Akkusativ
+en → diesen diese (+es) → dies(es) diese

Der, die i das, pełniąc funkcję zaimka względnego, odmieniają się następująco:

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
der die das die
Dopełniacz
Genitiv
dessen deren dessen deren
Celownik
Dativ
dem der dem denen
Biernik
Akkusativ
den die das die

Przymiotniki

edytuj

Przymiotnik stojący przed rzeczownikiem, którego nie poprzedza rodzajnik ani inny wyraz odmienny (dieser, kein, zaimek dzierżawczy itd.) odmienia się według tzw. modelu "mocnego":

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
+er → kleiner +e → kleine +es → kleines +e → kleine
Dopełniacz
Genitiv
+en → kleinen +er → kleiner +en → kleinen +er → kleiner
Celownik
Dativ
+em → kleinem +er → kleiner +em → kleinem +en → kleinen
Biernik
Akkusativ
+en → kleinen +e → kleine +es → kleines +e → kleine

Przymiotniki po rodzajniku określonym mają tzw. odmianę "słabą":

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
liczba mnoga
Plural
Mianownik
Nominativ
+e → (der/die/das) kleine +en → (die) kleinen
Dopełniacz
Genitiv
+en → (des/der) kleinen
Celownik
Dativ
+en → (dem/der/den) kleinen
Biernik
Akkusativ
+en → (den) kleinen +e → (das/die) kleine +e → (das/die) kleine +en → (die) kleinen

Po rodzajniku nieokreślonym występuje tzw. odmiana "mieszana":

rodzaj męski
Maskulinum
rodzaj żeński
Femininum
rodzaj nijaki
Neutrum
Mianownik
Nominativ
+er → kleiner +e → kleine +es → kleines
Dopełniacz
Genitiv
+en → kleinen
Celownik
Dativ
+en → kleinen
Biernik
Akkusativ
+en → kleinen +e → kleine +es → kleines

Po zaimkach dzierżawczych oraz kein występuje w liczbie pojedynczej odmiana mieszana, w mnogiej zaś słaba.


Zobacz: