Aneks:Język kaszubski - rzeczowniki

Aneks:Język kaszubskirzeczowniki

Deklinacja żeńska edytuj

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
M.
białk-a zemi-a białcz-i zemi-e
D. białcz-i zem-i / zemi-e białk-ów zemi-ów / zem
C. białc-e zem-i białk-óm zemi-óm
B. białk-ã zemi-ã biał-czi zemi-e
N. białk-ą zemi-ą białk-ami / białk-ama zemi-ami / zemi-ama
Ms. białc-e zem-i białk-ach zemi-ach
W. białk-o zemi-o biał-czi zemi-e

Deklinacja męska edytuj

Przypadek Liczba pojedyncza Liczba mnoga
M.
chłop statk chłop-i statcz-i
D. chłop-a statk-a, -ù chłop-ów statk-ów
C. chłop-ù / chłop-òwi statk-òwi chłop-óm statk-óm
B. chłop-a statk-a chłop-ów statcz-i
N. chłop-ã / tatk-em statk-ã / statk-em chłop-ami / chłop-ama statk-ami / statk-ama
Ms. chłop-ie statk-ù chłop-ach statk-ach
W. chłop-ie statk-ù chłop-i statcz-i