Aneks:Język kaszubski - przypadki

polski kaszubski przypadek
odpowiada
na pytania
mianownik nazéwôcz nominatiw Nz. chto? co?
dopełniacz rodzôcz genytiw R. kògò? czegò?
celownik dôwôcz datiw Dw. kòmù? czemù?
biernik winowôcz akùzatiw Wn. kògo? co?
narzędnik narzãdzôcz jinstrumental Nrz. kògùm? czim?
miejscownik môlnik lokatiw Ml. ò kògùm? ò czim?
wołacz wòłiwôcz wòkatiw Wł.

Zobacz też: