Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika ver

Język hiszpański: odmiana czasownika ver


bezokolicznik (infinitivo) ver
imiesłów współczesny (gerundio) viendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych visto
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) veo ves ve vemos veis ven
pretérito imperfecto veía veías veía veíamos veíais veían
pretérito indefinido vi viste vio vimos visteis vieron
przyszły (futuro) veré verás verá veremos veréis verán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) vea veas vea veamos veáis vean
imperfecto
(I)
viera vieras viera viéramos vierais vieran
imperfecto
(II)
viese vieses viese viésemos vieseis viesen
przyszły (futuro) viere vieres viere viéremos viereis vieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- ve vea veamos ved vean
tryb warunkowy (condicional, potencial) vería verías vería veríamos veríais verían