Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika valer

Język hiszpański: odmiana czasownika valer


bezokolicznik (infinitivo) valer
imiesłów współczesny (gerundio) valiendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych valido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) valgo vales vale valemos valéis valen
pretérito imperfecto valía valías valía valíamos valíais valían
pretérito indefinido valí valiste valió valimos valisteis valieron
przyszły (futuro) valdré valdrás valdrá valdremos valdréis valdrán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) valga valgas valga valgamos valgáis valgan
imperfecto
(I)
valiera valieras valiera valiéramos valierais valieran
imperfecto
(II)
valiese valieses valiese valiésemos valieseis valiesen
przyszły (futuro) valiere valieres valiere valiéremos valiereis valieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- vale valga valgamos valed valgan
tryb warunkowy (condicional, potencial) valdría valdrías valdría valdríamos valdríais valdrían