Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika querer

Język hiszpański: odmiana czasownika querer


bezokolicznik (infinitivo) querer
imiesłów współczesny (gerundio) queriendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych querido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) quiero quieres quiere queremos queréis quieren
pretérito imperfecto quería querías quería queríamos queríais querían
pretérito indefinido quise quisiste quiso quisimos quisisteis quisieron
przyszły (future) querré querrás querrá querremos querréis querrán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) quiera quieras quiera queramos queráis quieran
imperfect
(I)
quisiera quisieras quisiera quisiéramos quisierais quisieran
imperfect
(II)
quisiese quisieses quisiese quisiésemos quisieseis quisiesen
przyszły (future) quisiere quisieres quisiere quisiéremos quisiereis quisieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- quiere quiera queramos quered quieran
tryb warunkowy (condicional, potencial) querría querrías querría querríamos querríais querrían