Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika proteger

Język hiszpański: odmiana czasownika proteger

UWAGA: czasowniki odmieniające się według tego modelu, dla zachowania końcowej spółgłoski rdzenia [x] przed końcówkami zaczynającymi się samogłoskami [a] i [o], zastępują literę g literą j.


bezokolicznik (infinitive) proteger
imiesłów współczesny (gerundio) protegiendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych protegido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) protejo proteges protege protegemos protegéis protegen
pretérito imperfecto protegía protegías protegía protegíamos protegíais protegían
pretérito indefinido protegí protegiste protegió protegimos protegisteis protegieron
przyszły (future) protegeré protegerás protegerá protegeremos protegeréis protegerán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) proteja protejas proteja protejamos protejáis protejan
imperfect
(I)
protegiera protegieras protegiera protegiéramos protegierais protegieran
imperfect
(II)
protegiese protegieses protegiese protegiésemos protegieseis protegiesen
przyszły (future) protegiere protegieres protegiere protegiéremos protegiereis protegieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- protege proteja protejamos proteged protejan
tryb warunkowy (condicional, potencial) protegería protegerías protegería protegeríamos protegeríais protegerían