Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika pedir

Język hiszpański: odmiana czasownika pedirEdytuj

bezokolicznik (infinitivo) pedir
imiesłów współczesny (gerundio) pidiendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych pedido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) pido pides pide pedimos pedís piden
pretérito imperfecto pedía pedías pedía pedíamos pedíais pedían
pretérito indefinido pedí pediste pidió pedimos pedisteis pidieron
przyszły (futuro) pediré pedirás pedirá pediremos pediréis pedirán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) pida pidas pida pidamos pidáis pidan
imperfecto
(I)
pidiera pidieras pidiera pidiéramos pidierais pidieran
imperfecto
(II)
pidiese pidieses pidiese pidiésemos pidieseis pidiesen
przyszły (futuro) pidiere pidieres pidiere pidiéremos pidiereis pidieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- pide pida pidamos pedid pidan
tryb warunkowy (condicional, potencial) pediría pedirías pediría pediríamos pediríais pedirían