Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika oír

Język hiszpański: odmiana czasownika oír

bezokolicznik (infinitive) oír
imiesłów współczesny (gerundio) oyendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych oído
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) oigo oyes oye oímos oís oyen
pretérito imperfecto oía oías oía oíamos oíais oían
pretérito indefinido oíste oyó oímos oísteis oyeron
przyszły (future) oiré oirás oirá oiremos oiréis oirán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) oiga oigas oiga oigamos oigáis oigan
imperfect
(I)
oyera oyeras oyera oyéramos oyerais oyeran
imperfect
(II)
oyese oyeses oyese oyésemos oyeseis oyesen
przyszły (future) oyere oyeres oyere oyéremos oyereis oyeren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- oye oiga oigamos oíd oigan
tryb warunkowy (condicional, potencial) oiría oirías oiría oiríamos oiríais oirían