Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika entender

Język hiszpański: odmiana czasownika entender

UWAGA: czasowniki odmieniające się według tego przykładu zastępują rdzenną samogłoskę [e] dyftongiem /ie/, gdy akcent przechodzi na rdzeń.


bezokolicznik (infinitive) entender
imiesłów współczesny (gerundio) entendiendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych entendido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) entiendo entiendes entiende entendemos entendéis entienden
pretérito imperfecto entendía entendías entendía entendíamos entendíais entendían
pretérito indefinido entendí entendiste entendió entendimos entendisteis entendieron
przyszły (future) entenderé entenderás entenderá entenderemos entenderéis entenderán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) entienda entiendas entienda entendamos entendáis entiendan
imperfect
(I)
entendiera entendieras entendiera entendiéramos entendierais entendieran
imperfect
(II)
entendiese entendieses entendiese entendiésemos entendieseis entendiesen
przyszły (future) entendiere entendieres entendiere entendiéremos entendiereis entendieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- entiende entienda entendamos entended entiendan
tryb warunkowy (condicional, potencial) entendería entenderías entendería entenderíamos entenderíais entenderían