Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika elegir

Język hiszpański: odmiana czasownika elegir


bezokolicznik (infinitivo) elegir
imiesłów współczesny (gerundio) eligiendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych elegido (electo)
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) elijo eliges elige elegimos elegís eligen
pretérito imperfecto elegía elegías elegía elegíamos elegíais elegían
pretérito indefinido elegí elegiste eligió elegimos elegisteis eligieron
przyszły (futuro) elegiré elegirás elegirá elegiremos elegiréis elegirán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) elija elijas elija elijamos elijáis elijan
pretérito perfecto
(I)
eligiera eligieras eligiera eligiéramos eligierais eligieran
pretérito perfecto
(II)
eligiese eligieses eligiese eligiésemos eligieseis eligiesen
przyszły (futuro) eligiere eligieres eligiere eligiéremos eligiereis eligieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ello, ellas, ustedes
- elige elija elijamos elegid elijan
tryb warunkowy (potencial) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
elegiría elegirías elegiría elegiríamos elegiríais elegirían