Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika dar

Język hiszpański: odmiana czasownika dar


bezokolicznik (infinitivo) dar
imiesłów współczesny (gerundio) dando
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych dado
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) doy das da damos dais dan
pretérito imperfecto daba dabas daba dábamos dabais daban
pretérito indefinido di diste dio dimos disteis dieron
przyszły (futuro) daré darás dará daremos daréis darán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) des demos deis den
pretérito perfecto
(I)
diera dieras diera diéramos dierais dieran
pretérito perfecto
(II)
diese dieses diese diésemos dieseis diesen
przyszły (futuro) diere dieres diere diéremos diereis dieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ello, ellas, ustedes
- da demos dad den
tryb warunkowy (potencial) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
daría darías daría daríamos daríais darían