Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika construir

Język hiszpański: odmiana czasownika construir


bezokolicznik (infinitivo) construir
imiesłów współczesny (gerundio) construyendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych construido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) construyo construyes construye construimos construís construyen
pretérito imperfecto construía construías construía construíamos construíais construían
pretérito indefinido construí construiste construyó construimos construisteis construyeron
przyszły (futuro) construiré construirás construirá construiremos construiréis construirán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) construya construyas construya construyamos construyáis construyan
pretérito perfecto
(I)
construyera construyeras construyera construyéramos construyerais construyeran
pretérito perfecto
(II)
construyese construyeses construyese construyésemos construyeseis construyesen
przyszły (futuro) construyere construyeres construyere construyéremos construyereis construyeren
tryb rozkazujący (imperativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ello, ellas, ustedes
- construye construya construyamos construid construyan
tryb warunkowy (potencial) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
construiría construirías construiría construiríamos construiríais construirían