Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika caber

Język hiszpański: odmiana czasownika caber

edytuj
bezokolicznik (infinitivo) caber
imiesłów współczesny (gerundio) cabiendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych cabido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) quepo cabes cabe cabemos cabéis caben
pretérito imperfecto cabía cabías cabía cabíamos cabíais cabían
pretérito indefinido cupe cupiste cupo cupimos cupisteis cupieron
przyszły (futuro) cabré cabrás cabrá cabremos cabréis cabrán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) quepa quepas quepa quepamos quepáis quepan
imperfecto
(I)
cupiera cupieras cupiera cupiéramos cupierais cupieran
imperfecto
(II)
cupiese cupieses cupiese cupiésemos cupieseis cupiesen
przyszły (futuro) cupiere cupieres cupiere cupiéremos cupiereis cupieren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- (nie stosuje się) (nie stosuje się)
tryb warunkowy (condicional, potencial) cabría cabrías cabría cabríamos cabríais cabrían