Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika bendecir

Język hiszpański: odmiana czasownika bendecirEdytuj

bezokolicznik (infinitivo) bendecir
imiesłów współczesny (gerundio) bendiciendo
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych bendecido
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) bendigo bendices bendice bendecimos bendecís bendicen
pretérito imperfecto bendecía bendecías bendecía bendecíamos bendecíais bendecían
pretérito indefinido bendije bendijiste bendijo bendijimos bendijisteis bendijeron
przyszły (futuro) bendeciré bendecirás bendecirá bendeciremos bendeciréis bendecirán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) bendiga bendigas bendiga bendigamos bendigáis bendigan
imperfecto
(I)
bendijera bendijeras bendijera bendijéramos bendijerais bendijeran
imperfecto
(II)
bendijese bendijeses bendijese bendijésemos bendijeseis bendijesen
przyszły (futuro) bendijere bendijeres bendijere bendijéremos bendijereis bendijeren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- bendice bendiga bendigamos bendecid bendigan
tryb warunkowy (condicional, potencial) bendeciría bendecirías bendeciría bendeciríamos bendeciríais bendecirían