Aneks:Język hiszpański - odmiana czasownika actuar

Język hiszpański: odmiana czasownika actuar edytuj

UWAGA: Kiedy akcent pada na końcową głoskę rdzenia u, należy ją akcentować graficznie, gdyż nie tworzy ona dyftongu.

bezokolicznik (infinitivo) actuar
imiesłów współczesny (gerundio) actuando
imiesłów przymiotnikowy bierny (participio) w czasach złożonych actuado
osoba pojedyncza mnoga
pierwsza druga trzecia pierwsza druga trzecia
tryb oznajmujący (indicativo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
teraźniejszy (presente) actúo actúas actúa actuamos actuáis actúan
pretérito imperfecto actuaba actuabas actuaba actuábamos actuabais actuaban
pretérito indefinido actué actuaste actuó actuamos actuasteis actuaron
przyszły (futuro) actuaré actuarás actuará actuaremos actuaréis actuarán
tryb łączący (subjuntivo) yo él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas,ustedes
teraźniejszy (presente) actúe actúes actúe actuemos actuéis actúen
imperfecto
(I)
actuara actuaras actuara actuáramos actuarais actuaran
imperfecto
(II)
actuase actuases actuase actuásemos actuaseis actuasen
przyszły (futuro) actuare actuares actuare actuáremos actuareis actuaren
tryb rozkazujący (imperativo) yo tu él, ella, ello, usted nosotros vosotros ellos, ellas, ustedes
- actúa actuad
tryb warunkowy (condicional, potencial) actuaría actuarías actuaría actuaríamos actuaríais actuarían