Aneks:Język nowogrecki - 10 model koniugacji

Model koniugacji C10 edytuj

  • C10.A (strona czynna)
Strona czynna – Ενεργητική φωνή
Czas ja ty on/a/o my wy oni/one
Teraźniejszy niedokonany αγαπώ/αγαπάω αγαπάς αγαπά/αγαπάει αγαπούμε/αγαπάμε αγαπάτε αγαπούν/αγαπάν
Teraźniejszy dokonany έχω αγαπήσει έχεις αγαπήσει έχει αγαπήσει έχουμε αγαπήσει έχετε αγαπήσει έχουν(ε) αγαπήσει
Przeszły niedokonany αγαπούσα αγαπούσες αγαπούσε αγαπούσαμε αγαπούσατε αγαπούσαν
Przeszły dokonany αγάπησα αγάπησες αγάπησε αγαπήσαμε αγαπήσατε αγάπησαν
Zaprzeszły είχα αγαπήσει είχες αγαπήσει είχε αγαπήσει είχαμε αγαπήσει είχατε αγαπήσει είχαν(ε) αγαπήσει
Przyszły niedokonany θα αγαπώ/αγαπάω θα αγαπάς θα αγαπά/αγαπάει θα αγαπούμε/αγαπάμε θα αγαπάτε θα αγαπούν/αγαπάν
Przyszły dokonany θα αγαπήσω θα αγαπήσεις θα αγαπήσει θα αγαπήσουμε θα αγαπήσετε θα αγαπήσουν(ε)
Przedprzyszły θα έχω αγαπήσει θα έχεις αγαπήσει θα έχει αγαπήσει θα έχουμε αγαπήσει θα έχετε αγαπήσει θα έχουν(ε) αγαπήσει
Rozkazujący niedokonany - αγάπα - - αγαπάτε -
Rozkazujący dokonany - αγάπησε - - αγαπήστε -
Bezokolicznik rzeczowny αγαπήσει
Imiesłów czynny αγαπώντας
  • C10.B (strona zwrotno-bierna)
Strona bierno-zwrotna – Παθητική φωνή
Czas ja ty on/a/o my wy oni/one
Teraźniejszy niedokonany αγαπιέμαι αγαπιέσαι αγαπιέται αγαπιόμαστε αγαπιέστε αγαπιούνται
Teraźniejszy dokonany έχω αγαπηθεί έχεις αγαπηθεί έχει αγαπηθεί έχουμε αγαπηθεί έχετε αγαπηθεί έχουν(ε) αγαπηθεί
Przeszły niedokonany αγαπιόμουν αγαπιόσουν αγαπιόταν αγαπιόμασταν αγαπιόσασταν αγαπιόνταν
Przeszły dokonany αγαπήθηκα αγαπήθηκες αγαπήθηκε αγαπηθήκαμε αγαπηθήκατε αγαπήθηκαν
Zaprzeszły είχα αγαπηθεί είχες αγαπηθεί είχε αγαπηθεί είχαμε αγαπηθεί είχατε αγαπηθεί είχαν(ε) αγαπηθεί
Przyszły niedokonany θα αγαπιέμαι θα αγαπιέσαι θα αγαπιέται θα αγαπιόμαστε θα αγαπιέστε θα αγαπιούνται
Przyszły dokonany θα αγαπηθώ θα αγαπηθείς θα αγαπηθεί θα αγαπηθούμε θα αγαπηθείτε θα αγαπηθούν
Przedprzyszły θα έχω αγαπηθεί θα έχεις αγαπηθεί θα έχει αγαπηθεί θα έχουμε αγαπηθεί θα έχετε αγαπηθεί θα έχουν(ε) αγαπηθεί
Rozkazujący niedokonany - (- -) - - (- -) -
Rozkazujący dokonany - αγαπήσου - - αγαπηθείτε -
Bezokolicznik rzeczowny αγαπηθεί
Imiesłów bierny αγαπημένος