Aneks:Język górnołużycki - odmiana czasownika być

tryb oznajmiający
osoba l. poj. l. podw. l. mn.
1 sym smój smy
2 sy stej/staj sće
3 je stej/staj su
przeczenie
osoba l. poj. l. podw. l. mn.
1 njejsym njejsmoj njejsmy
2 njejsy njejstej/njejstaj njejsće
3 njeje njestej/njestaj njejsu
preteritum
osoba l. poj. l. podw. l. mn.
1 běch běchmoj běchmy
2 bě, běše běstaj/běstej běšće
3 bě, běše běstaj/běstej běchu
tryb rozkazujący
osoba l. poj. l. podw. l. mn.
1 budźmoj budźmy
2 budź budźtej budźće
3 budź budźtej