Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/40

Deklinacja typu 40.

edytuj

Zakończone na –in; dopełniacz lp: –mman/mmän.

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik pahi‧n pahi‧mmat
dopełniacz pahi‧mman pahi‧mpien
pahi‧nten
pahi‧mpain1
pahi‧nten2
partitivus pahi‧nta
pahi‧mpaa2
pahi‧mpata2
pahi‧mpia
inessivus pahi‧mmassa pahi‧mmissa
elativus pahi‧mmasta pahi‧mmista
illativus pahi‧mpaan pahi‧mpiin
adessivus pahi‧mmalla pahi‧mmilla
ablativus pahi‧mmalta pahi‧mmilta
allativus pahi‧mmalle pahi‧mmille
essivus pahi‧mpana
pahi‧nna2
pahi‧mpina
translativus pahi‧mmaksi pahi‧mmiksi
instructivus - pahi‧mmin
abessivus pahi‧mmatta pahi‧mmitta
comitativus - pahi‧mpine-
1) rzadkie
2) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik sisi‧n sisi‧mmät
dopełniacz sisi‧mmän sisi‧mpien
sisi‧nten
sisi‧mpäin1
sisi‧nten2
partitivus sisi‧ntä
sisi‧mpää2
sisi‧mpätä
sisi‧mpiä
inessivus sisi‧mmässä sisi‧mmissä
elativus sisi‧mmästä sisi‧mmistä
illativus sisi‧mpään sisi‧mpiin
adessivus sisi‧mmällä sisi‧mmillä
ablativus sisi‧mmältä sisi‧mmiltä
allativus sisi‧mmälle sisi‧mmille
essivus sisi‧mpänä
sisi‧nnä2
sisi‧mpinä
translativus sisi‧mmäksi sisi‧mmiksi
instructivus - sisi‧mmin
abessivus sisi‧mmättä sisi‧mmittä
comitativus - sisi‧mpine-
1) rzadkie
2) przestarzałe