Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/33

Deklinacja typu 33. edytuj

Zakończone na -s; dopełniacz lp: –ksen. Niektóre rzeczowniki tego typu odmieniają się także według typu 35.

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik vastau‧s vastau‧kset
dopełniacz vastau‧ksen vastau‧sten
vastau‧ksien
partitivus vastau‧sta vastau‧ksia
inessivus vastau‧ksessa vastau‧ksissa
elativus vastau‧ksesta vastau‧ksista
illativus vastau‧kseen vastau‧ksiin
adessivus vastau‧ksella vastau‧ksilla
ablativus vastau‧kselta vastau‧ksilta
allativus vastau‧kselle vastau‧ksille
essivus vastau‧ksena vastau‧ksina
translativus vastau‧kseksi vastau‧ksiksi
instructivus - vastau‧ksin
abessivus vastau‧ksetta vastau‧ksitta
comitativus - vastau‧ksine-
przypadki lp lm
mianownik elämy‧s elämy‧kset
dopełniacz elämy‧ksen elämy‧sten
elämy‧ksien
partitivus elämy‧stä elämy‧ksiä
inessivus elämy‧ksessä elämy‧ksissä
elativus elämy‧ksestä elämy‧ksistä
illativus elämy‧kseen elämy‧ksiin
adessivus elämy‧ksellä elämy‧ksillä
ablativus elämy‧kseltä elämy‧ksiltä
allativus elämy‧kselle elämy‧ksille
essivus elämy‧ksenä elämy‧ksinä
translativus elämy‧kseksi elämy‧ksiksi
instructivus - elämy‧ksin
abessivus elämy‧ksettä elämy‧ksittä
comitativus - elämy‧ksine-