Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/24

Deklinacja typu 24.

edytuj

Zakończone na –si; dopełniacz lp zakończony na –den.

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik su‧si su‧det
dopełniacz su‧den su‧sien
su‧tten1
partitivus su‧tta su‧sia
inessivus su‧dessa su‧sissa
elativus su‧desta su‧sista
illativus su‧teen su‧siin
adessivus su‧della su‧silla
ablativus su‧delta su‧silta
allativus su‧delle su‧sille
essivus su‧tena su‧sina
translativus su‧deksi su‧siksi
instructivus - su‧sin
abessivus su‧detta su‧sitta
comitativus - su‧sine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik kä‧si kä‧det
dopełniacz kä‧den kä‧sien
kä‧tten1
partitivus kä‧ttä kä‧siä
inessivus kä‧dessä kä‧sissä
elativus kä‧destä kä‧sistä
illativus kä‧teen kä‧siin
adessivus kä‧dellä kä‧sillä
ablativus kä‧deltä kä‧siltä
allativus kä‧delle kä‧sille
essivus kä‧tenä kä‧sinä
translativus kä‧deksi kä‧siksi
instructivus - kä‧sin
abessivus kä‧dettä kä‧sittä
comitativus - kä‧sine-
1) rzadkie