Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/2

Deklinacja typu 2. edytuj

Rzeczowniki z wygłosowym -u/-y/-o/; dopełniacz lm: -[V]jen/-[V]iden/-[V]itten.

-u/-y edytuj

zakończone na -u zakończone na -y
przypadki lp lm
mianownik palvel‧u palvel‧ut
dopełniacz palvel‧un palvel‧ujen
palvel‧uiden
palvel‧uitten
palvel‧uin1
partitivus palvel‧ua palvel‧uja
palvel‧uita
inessivus palvel‧ussa palvel‧uissa
elativus palvel‧usta palvel‧uista
illativus palvel‧uun palvel‧uihin
adessivus palvel‧ulla palvel‧uilla
ablativus palvel‧ulta palvel‧uilta
allativus palvel‧ulle palvel‧uille
essivus palvel‧una palvel‧uina
translativus palvel‧uksi palvel‧uiksi
instructivus - palvel‧uin
abessivus palvel‧utta palvel‧uitta
comitativus - palvel‧uine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik kävel‧y kävel‧yt
dopełniacz kävel‧yn kävel‧yjen
kävel‧yiden
kävel‧yitten
kävel‧yin1
partitivus kävel‧yä kävel‧yjä
kävel‧yitä
inessivus kävel‧yssä kävel‧yissä
elativus kävel‧ystä kävel‧yistä
illativus kävel‧yyn kävel‧yihin
adessivus kävel‧yllä kävel‧yillä
ablativus kävel‧yltä kävel‧yiltä
allativus kävel‧ylle kävel‧yille
essivus kävel‧ynä kävel‧yinä
translativus kävel‧yksi kävel‧yiksi
instructivus - kävel‧yin
abessivus kävel‧yttä kävel‧yittä
comitativus - kävel‧yine-
1) przestarzałe

-o/-ö edytuj

zakończone na -o zakończone na -ö
przypadki lp lm
mianownik kohtal‧o kohtal‧ot
dopełniacz kohtal‧on kohtal‧ojen
kohtal‧oiden
kohtal‧oitten
kohtal‧oin1
partitivus kohtal‧oa kohtal‧oja
kohtal‧oita
inessivus kohtal‧ossa kohtal‧oissa
elativus kohtal‧osta kohtal‧oista
illativus kohtal‧oon kohtal‧oihin
adessivus kohtal‧olla kohtal‧oilla
ablativus kohtal‧olta kohtal‧oilta
allativus kohtal‧olle kohtal‧oille
essivus kohtal‧ona kohtal‧oina
translativus kohtal‧oksi kohtal‧oiksi
instructivus - kohtal‧oin
abessivus kohtal‧otta kohtal‧oitta
comitativus - kohtal‧oine-
1) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik miehist‧ö miehist‧öt
dopełniacz miehist‧ön miehist‧öjen
miehist‧öiden
miehist‧öitten
miehist‧öin1
partitivus miehist‧öa miehist‧öja
miehist‧öita
inessivus miehist‧össa miehist‧öissa
elativus miehist‧östa miehist‧öista
illativus miehist‧öön miehist‧öihin
adessivus miehist‧ölla miehist‧öilla
ablativus miehist‧ölta miehist‧öilta
allativus miehist‧ölle miehist‧öille
essivus miehist‧öna miehist‧öina
translativus miehist‧öksi miehist‧öiksi
instructivus - miehist‧öin
abessivus miehist‧ötta miehist‧öitta
comitativus - miehist‧öine-
1) przestarzałe