Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/15

Deklinacja typu 15. edytuj

Zakończone na –mpi.

H edytuj

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik suurem‧pi suurem‧mat
dopełniacz suurem‧man suurem‧pien
suurem‧pain1
partitivus suurem‧paa
suurem‧pata2
suurem‧pia
inessivus suurem‧massa suurem‧missa
elativus suurem‧masta suurem‧mista
illativus suurem‧paan suurem‧pina
adessivus suurem‧malla suurem‧milla
ablativus suurem‧malta suurem‧milta
allativus suurem‧malle suurem‧mille
essivus suurem‧pana suurem‧pina
translativus suurem‧maksi suurem‧miksi
instructivus - suurem‧min
abessivus suurem‧matta suurem‧mitta
comitativus - suurem‧pine-
1) rzadkie
2) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik ylem‧pi ylem‧mät
dopełniacz ylem‧män ylem‧pien
ylem‧päin1
partitivus ylem‧pää
ylem‧pätä2
ylem‧piä
inessivus ylem‧mässä ylem‧missä
elativus ylem‧mästä ylem‧mistä
illativus ylem‧pään ylem‧piin
adessivus ylem‧mällä ylem‧millä
ablativus ylem‧mältä ylem‧miltä
allativus ylem‧mälle ylem‧mille
essivus ylem‧pänä ylem‧pinä
translativus ylem‧mäksi ylem‧miksi
instructivus - ylem‧min
abessivus ylem‧mättä ylem‧mittä
comitativus - ylem‧pine-
1) rzadkie
2) przestarzałe