Aneks:Język fiński - odmiana rzeczowników i przymiotników/10

Deklinacja typu 10.

edytuj

Zakończone na –a/-ä; dopełniacz lm zakończony na –ien.

Bez wymiany

edytuj
zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik koir‧a koir‧at
dopełniacz koir‧an koir‧ien
koir‧ain1
partitivus koir‧aa koir‧ia
inessivus koir‧assa koir‧issa
elativus koir‧asta koir‧ista
illativus koir‧aan koir‧iin
adessivus koir‧alla koir‧illa
ablativus koir‧alta koir‧ilta
allativus koir‧alle koir‧ille
essivus koir‧ana koir‧ina
translativus koir‧aksi koir‧iksi
instructivus - koir‧in
abessivus koir‧atta koir‧itta
comitativus - koir‧ine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik silm‧ä silm‧ät
dopełniacz silm‧än silm‧ien
silm‧äin1
partitivus silm‧ää silm‧iä
inessivus silm‧ässä silm‧issä
elativus silm‧ästä silm‧istä
illativus silm‧ään silm‧iin
adessivus silm‧ällä silm‧illä
ablativus silm‧ältä silm‧iltä
allativus silm‧älle silm‧ille
essivus silm‧änä silm‧inä
translativus silm‧äksi silm‧iksi
instructivus - silm‧in
abessivus silm‧ättä silm‧ittä
comitativus - silm‧ine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik kuk‧ka kuk‧at
dopełniacz kuk‧an kuk‧kien
kuk‧kain1
partitivus kuk‧kaa kuk‧kia
inessivus kuk‧assa kuk‧issa
elativus kuk‧asta kuk‧ista
illativus kuk‧kaan kuk‧kiin
adessivus kuk‧alla kuk‧illa
ablativus kuk‧alta kuk‧ilta
allativus kuk‧alle kuk‧ille
essivus kuk‧kana kuk‧kina
translativus kuk‧aksi kuk‧iksi
instructivus - kuk‧in
abessivus kuk‧atta kuk‧itta
comitativus - kuk‧kine-

1) rzadkie

przypadki lp lm
mianownik rot‧ta rot‧at
dopełniacz rot‧an rot‧tien
rot‧tain1
partitivus rot‧taa rot‧tia
inessivus rot‧assa rot‧issa
elativus rot‧asta rot‧ista
illativus rot‧taan rot‧tiin
adessivus rot‧alla rot‧illa
ablativus rot‧alta rot‧ilta
allativus rot‧alle rot‧ille
essivus rot‧tana rot‧tina
translativus rot‧aksi rot‧iksi
instructivus - rot‧in
abessivus rot‧atta rot‧itta
comitativus - rot‧tine-

1) rzadkie

zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik sul‧ka sul‧at
dopełniacz sul‧an sul‧kien
sul‧kain1
partitivus sul‧kaa sul‧kia
inessivus sul‧assa sul‧issa
elativus sul‧asta sul‧ista
illativus sul‧kaan sul‧kiin
adessivus sul‧alla sul‧illa
ablativus sul‧alta sul‧ilta
allativus sul‧alle sul‧ille
essivus sul‧kana sul‧kina
translativus sul‧aksi sul‧iksi
instructivus - sul‧in
abessivus sul‧atta sul‧itta
comitativus - sul‧kine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik mär‧kä mär‧ät
dopełniacz mär‧än mär‧kien
mär‧käin1
partitivus mär‧kää mär‧kiä
inessivus mär‧ässä mär‧issä
elativus mär‧ästä mär‧istä
illativus mär‧kään mär‧kiin
adessivus mär‧ällä mär‧illä
ablativus mär‧ältä mär‧iltä
allativus mär‧älle mär‧ille
essivus mär‧känä mär‧kinä
translativus mär‧äksi mär‧iksi
instructivus - mär‧in
abessivus mär‧ättä mär‧ittä
comitativus - mär‧kine-
1) rzadkie
zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik lu‧pa lu‧vat
dopełniacz lu‧van lu‧pien
lu‧pain1
partitivus lu‧paa lu‧pia
inessivus lu‧vassa lu‧vissa
elativus lu‧vasta lu‧vista
illativus lu‧paan lu‧piin
adessivus lu‧valla lu‧villa
ablativus lu‧valta lu‧vilta
allativus lu‧valle lu‧ville
essivus lu‧pana lu‧pina
translativus lu‧vaksi lu‧viksi
instructivus - lu‧vin
abessivus lu‧vatta lu‧vitta
comitativus - lu‧pine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik lei‧pä lei‧vät
dopełniacz lei‧vän lei‧pien
lei‧päin1
partitivus lei‧pää lei‧piä
inessivus lei‧vässä lei‧vissä
elativus lei‧västä lei‧vistä
illativus lei‧pään lei‧piin
adessivus lei‧vällä lei‧villä
ablativus lei‧vältä lei‧viltä
allativus lei‧välle lei‧ville
essivus lei‧pänä lei‧pinä
translativus lei‧väksi lei‧viksi
instructivus - lei‧vin
abessivus lei‧vättä lei‧vittä
comitativus - lei‧pine-
1) rzadkie
zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik sot‧a sod‧at
dopełniacz sod‧an sot‧ien
sot‧ain1
partitivus sot‧aa sot‧ia
inessivus sod‧assa sod‧issa
elativus sod‧asta sod‧ista
illativus sot‧aan sot‧iin
adessivus sod‧alla sod‧illa
ablativus sod‧alta sod‧ilta
allativus sod‧alle sod‧ille
essivus sot‧ana sot‧ina
translativus sod‧aksi sod‧iksi
instructivus - sod‧in
abessivus sod‧atta sod‧itta
comitativus - sot‧ine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik pöy‧tä pöyd‧ät
dopełniacz pöyd‧än pöy‧tien
pöy‧täin1
partitivus pöy‧tää pöy‧tiä
inessivus pöyd‧ässä pöyd‧issä
elativus pöyd‧ästä pöyd‧istä
illativus pöy‧tään pöy‧tiin
adessivus pöyd‧ällä pöyd‧illä
ablativus pöyd‧ältä pöyd‧iltä
allativus pöyd‧älle pöyd‧ille
essivus pöy‧tänä pöy‧tinä
translativus pöyd‧äksi pöyd‧iksi
instructivus - pöyd‧in
abessivus pöyd‧ättä pöyd‧ittä
comitativus - pöy‧tine-
1) rzadkie
przypadki lp lm
mianownik kul‧ta kul‧lat
dopełniacz kul‧lan kul‧tien
kul‧tain1
partitivus kul‧taa kul‧tia
inessivus kul‧lassa kul‧lissa
elativus kul‧lasta kul‧lista
illativus kul‧taan kul‧tiin
adessivus kul‧lalla kul‧lilla
ablativus kul‧lalta kul‧lilta
allativus kul‧lalle kul‧lille
essivus kul‧tana kul‧tina
translativus kul‧laksi kul‧liksi
instructivus - kul‧lin
abessivus kul‧latta kul‧litta
comitativus - kul‧tine-

1) rzadkie

przypadki lp lm
mianownik kun‧ta kun‧nat
dopełniacz kun‧nan kun‧tien
kun‧tain1
partitivus kun‧taa kun‧tia
inessivus kun‧nassa kun‧nissa
elativus kun‧nasta kun‧nista
illativus kun‧taan kun‧tiin
adessivus kun‧nalla kun‧nilla
ablativus kun‧nalta kun‧nilta
allativus kun‧nalle kun‧nille
essivus kun‧tana kun‧tina
translativus kun‧naksi kun‧niksi
instructivus - kun‧nin
abessivus kun‧natta kun‧nitta
comitativus - kun‧tine-

1) rzadkie

kahdeksan/yhdeksän

edytuj
zawiera samogłoski tylne zawiera samogłoski przednie
przypadki lp lm
mianownik kahdeks‧an kahdeks‧at
dopełniacz kahdeks‧an kahdeks‧ien
kahdeks‧ain1
partitivus kahdeks‧aa
kahdeks‧ata2
kahdeks‧ia
inessivus kahdeks‧assa kahdeks‧issa
elativus kahdeks‧asta kahdeks‧ista
illativus kahdeks‧aan kahdeks‧iin
adessivus kahdeks‧alla kahdeks‧illa
ablativus kahdeks‧alta kahdeks‧ilta
allativus kahdeks‧alle kahdeks‧ille
essivus kahdeks‧ana kahdeks‧ina
translativus kahdeks‧aksi kahdeks‧iksi
instructivus - kahdeks‧in
abessivus kahdeks‧atta kahdeks‧itta
comitativus - kahdeks‧ine-
1) rzadkie
2) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik yhdeks‧än yhdeks‧ät
dopełniacz yhdeks‧än yhdeks‧ien
yhdeks‧äin1
partitivus yhdeks‧ää
yhdeks‧ätä1
yhdeks‧iä
inessivus yhdeks‧ässä yhdeks‧issä
elativus yhdeks‧ästä yhdeks‧istä
illativus yhdeks‧ään yhdeks‧iin
adessivus yhdeks‧ällä yhdeks‧illä
ablativus yhdeks‧ältä yhdeks‧iltä
allativus yhdeks‧ällä yhdeks‧ille
essivus yhdeks‧änä yhdeks‧ina
translativus yhdeks‧äksi yhdeks‧iksi
instructivus - yhdeks‧in
abessivus yhdeks‧ättä yhdeks‧ittä
comitativus - yhdeks‧ine
1) rzadkie
2) przestarzałe
przypadki lp lm
mianownik po‧ika po‧jat
dopełniacz po‧jan po‧ikien
po‧ikain1
partitivus po‧ikaa po‧ikia
inessivus po‧jassa po‧jissa
elativus po‧jasta po‧jista
illativus po‧ikaan po‧ikiin
adessivus po‧jalla po‧jilla
ablativus po‧jalta po‧jilta
allativus po‧jalle po‧jille
essivus po‧ikana po‧ikina
translativus po‧jaksi po‧jiksi
instructivus - po‧jin
abessivus po‧jatta po‧jitta
comitativus - po‧ikine-

1) rzadkie