Aneks:Język fiński - odmiana czasowników/23

Koniugacja typu 23.Edytuj

zakończone -hdä

Przykład poniżej: bezokolicznik tehdä, temat te-.

tryb oznajmujący
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. te‧en te‧emme en te‧e emme te‧e 1. olen te‧hnyt olemme te‧hneet en ole te‧hnyt emme ole te‧hneet
2. te‧et te‧ette et te‧e ette te‧e 2. olet te‧hnyt olette te‧hneet et ole te‧hnyt ette ole te‧hneet
3. te‧kee te‧kevät ei te‧e eivät te‧e 3. on te‧hnyt ovat te‧hneet ei ole te‧hnyt eivät ole te‧hneet
str. bierna te‧hdään ei te‧hdä str. bierna on te‧hty ei ole te‧hty
imperfekt czas zaprzeszły
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. te‧in te‧imme en te‧hnyt emme te‧hneet 1. olin te‧hnyt olimme te‧hneet en ollut te‧hnyt emme olleet te‧hneet
2. te‧it te‧itte et te‧hnyt ette te‧hneet 2. olit te‧hnyt olitte te‧hneet et ollut te‧hnyt ette olleet te‧hneet
3. te‧ki te‧kivät ei te‧hnyt eivät te‧hneet 3. oli te‧hnyt olivat te‧hneet ei ollut te‧hnyt eivät olleet te‧hneet
str. bierna te‧htiin ei te‧hty str. bierna oli te‧hty ei ollut te‧hty
tryb warunkowy
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. te‧kisin te‧kisimme en te‧kisi emme te‧kisi 1. olisin te‧hnyt olisimme te‧hneet en olisi te‧hnyt emme olisi te‧hneet
2. te‧kisit te‧kisitte et te‧kisi ette te‧kisi 2. olisit te‧hnyt olisitte te‧hneet et olisi te‧hnyt ette olisi te‧hneet
3. te‧kisi te‧kisivät ei te‧kisi eivät te‧kisi 3. olisi te‧hnyt olisivat te‧hneet ei olisi te‧hnyt eivät olisi te‧hneet
str. bierna te‧htäisiin ei te‧htäisi str. bierna olisi te‧hty ei olisi te‧hty
tryb rozkazujący
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. te‧hkäämme älkäämme te‧hkö 1. olkaamme te‧hneet älkäämme olko te‧hneet
2. te‧e te‧hkää älä te‧e älkää te‧hkö 2. ole te‧hnyt olkaa te‧hneet älä ole te‧hnyt älkää olko te‧hneet
3. te‧hköön te‧hkööt älköön te‧hkö älkööt te‧hkö 3. olkoon te‧hnyt olkoot te‧hneet älköön olko te‧hnyt älkööt ole te‧hneet
str. bierna te‧htäköön älköön te‧htäkö str. bierna olkoon te‧hty älköön olko te‧hty
tryb potencjalny
czas teraźniejszy perfekt
twierdzenie przeczenie twierdzenie przeczenie
osoba lp lm lp lm osoba lp lm lp lm
1. te‧hnen te‧hnemme en te‧hne emme te‧hne 1. lienen te‧hnyt lienemme te‧hneet en liene te‧hnyt emme liene te‧hneet
2. te‧hnet te‧hnette et te‧hne ette te‧hne 2. lienet te‧hnyt lienette te‧hneet et liene te‧hnyt ette liene te‧hneet
3. te‧hnee te‧hnevät ei te‧hne eivät te‧hne 3. lienee te‧hnyt lienevät te‧hneet ei liene te‧hnyt eivät liene te‧hneet
str. bierna te‧täneen ei te‧htäne str. bierna lienee te‧hty ei liene te‧hty


Formy odczasownikowe
bezokoliczniki/odsłownik imiesłowy
str. czynna str. bierna str. czynna str. bierna
I te‧hdä cz. teraźniejszego te‧kevä te‧htävä
rozszerzony I te‧hdäkseen2 cz. przeszłego te‧hnyt te‧hty
II inessivus te‧hdessä1 te‧htäessä sprawcy te‧kemä1, 3
instructivus te‧hden przeczący te‧kemätön
III inessivus te‧kemässä 1) Może być połączony z przyrostkiem dzierżawczym.

2) Używany wyłącznie z przyrostkiem dzierżawczym; to jest forma dla 3. osoby liczby pojedynczej i mnogiej.
3) Tylko czasowniki przechodnie mają tę formę.

elativus te‧kemästä
illativus te‧kemään
adessivus te‧kemällä
abessivus te‧kemättä
instructivus te‧kemän te‧htämän
IV mianownik te‧keminen
partitivus te‧kemistä
V te‧kemäisillän2