Aneks:Język dolnołużycki - zaimki

Zaimki osobowe

edytuj
Przypadek Liczba pojedyncza Liczba podwójna Liczba mnoga
1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3 os. 1. os. 2. os. 3 os.
m f n
M. ja ty wón wóna wóno mej wej wónej my wy wóni
D. mě/mnjo śi/tebje jogo/njogo jeje/njeje jogo/njogo naju waju jeju/njeju nas was jich/nich
C. mě/mnjo śi/tebje jomu/njomu jej/njej jomu/njomu nama wama jima/nima nam wam jim/nim
B. mě/mnjo śi/tebje ożyw. jogo/njono
nieożyw. jen/njen
ju/nju jo/njo naju waju ożyw. jeju/njeju
nieożyw. jej/njej
nas was ożyw. jich/nich
nieożyw. je/nje
N. mnu tobu nim njeju nim nama wama nima nami wami nimi
Ms. mnjo tebje njom njej njom nama wama nima nas was nich

Jako forma grzecznościowa używana jest druga osoba liczbu mnogiej, jednakże jeżeli zwracamy się do dwóch osób zawsze używamy liczby podwójnej.

Kreską oddzielono od siebie formy krótkie (śi) i długie (tebje). Różnica między nimi jest taka, jak w języku polskim: forma krótka jest stosowana, gdy zaimek jest nieakcentowany, długa – gdy zaimek jest akcentowany.

posesiwne prenomeny - zaimki dzierżawcze

edytuj
maskulinum – męski
ceji? – czyj?
feminum – żeński
ceja? – czyja?
neutrum – nijaki
ceje? – czyje?
dual – liczba podwójna
cejej? – czyje dwa, dwie, dwoje?
plural – liczba mnoga
ceje? – czyje?
mój mója mójo mójej móje
twój twója twójo twójej twóje
naš naša našo našej naše
waš waša wašo wašej waše
jogo jeje jogo jeju jich